menu

woningcorporaties

Ministerie keurt fusie AlleeWonen en WEL goed

BREDA - De fusie van AlleeWonen en Woonstichting Etten-Leur (WEL) komt steeds dichterbij. Zeker nu  minister Ronald Plasterk (Wonen en Rijksdienst) goedkeuring heeft gegeven aan hun fusieplannen.

Woningcorporaties: Maximaal 20% woningen naar statushouders

BREDA - De Bredase woningcorporaties willen dat maximaal 20 procent van de sociale huurwoningen naar statushouders gaat. Dat laten AlleeWonen, WonenBreburg en Laurentius in een gezamenlijke brief aan de gemeenteraad weten.

Corporaties onaangenaam verrast door 25,8% hogere OZB

BREDA - De Bredase woningcorporaties WonenBreburg, Laurentius Wonen en Alleewonen zijn ontstemd over de verhoging van de OZB (onroerendezaakbelasting) met 25,8% per 1 januari 2017.

Corporaties herkennen zich niet in zorgen SP om leegstand

BREDA - De SP trekt aan de alarmbel over sociale huurwoningen. Vanuit ‘diverse kanalen’ heeft de partij vernomen dat er veel huurwoningen al langer dan zes maanden leeg staan. De partij heeft daar vragen over gesteld aan het college van B&W.

Woonlasten probleem voor steeds meer huurders

BREDA - Steeds meer huurders van een sociale huurwoning hebben moeite om hun woonlasten te kunnen betalen. Waar dit in 2010 nog het geval was voor 20% van de huurders, is dit aandeel in 2013 opgelopen tot 26%.

Breda komt nog dit jaar met visie op woningmarkt

BREDA - De gemeente Breda presenteert nog dit jaar een woonvisie waarin duidelijk moet worden hoeveel woningen er de komende jaren gebouwd kunnen gaan worden in de stad. Breda gaat deze analyse samen met de woningcorporaties maken, zo geeft wethouder Alfred Arbouw aan.

SP: Gemeente behandelt gehandicapte slecht

BREDA - De SP-fractie in Breda heeft schriftelijke vragen gesteld over de wijze waarop de gemeente mensen met een aangepaste woning behandelt.

Singelveste Alleewonen voert onder protest huurverhoging in

BREDA/ROOSENDAAL - De verhuurdersheffing heeft ongewenste gevolgen voor de huurders. Toch kan Singelveste Alleewonen niet anders dan de daaraan gekoppelde extra huurverhogingen doorvoeren. “Maar met heel veel tegenzin,” geeft bestuurder Tonny van de Ven van Singelveste Alleewonen aan.

Budget voor 125 startersleningen in Breda

BREDA - In totaal is er de komende periode budget beschikbaar voor 125 startersleningen in Breda. 1,5 miljoen euro komt van de woningcorporaties en de gemeente Breda. Het Rijk legt per starterslening 50% van het bedrag bij. Daarvoor is landelijk 50 miljoen beschikbaar.

Maatregelen Bergkamp moeten woningmarkt helpen

BREDA - Een nieuwe startersregeling en een doorstroomregeling moeten de Bredase woningmarkt een zetje in de rug geven. Wethouder Bob Bergkamp kondigt beide maatregelen aan in een brief aan de gemeenteraad.

B&W: ‘Geen onbewoonbare woningen in Breda’

BREDA - Volgens het college van burgemeester en wethouders zijn er geen ongezonde of onleefbare woningen in Breda. Woningcorporaties zouden daar zelf melding van moeten maken, en dat is de afgelopen tijd niet voorgekomen, aldus het college.

Bergkamp bespreekt Klik voor Wonen met corporaties

BREDA - Wethouder Bergkamp (Wonen en Leven) praat binnenkort met de Woningcorporaties over het functioneren van Klik voor Wonen, het systeem waarmee Bredanaars een huurwoning kunnen bemachtigen.

SP onaangenaam verrast over schimmelhuizen Heuvel

BREDA - De Bredase SP-fractie is erg geschrokken van de situatie waarin meerdere mensen in de Heuvel leven. Een groep huurders van WonenBreburg woont in woningen die op de nominaties staan te worden gesloopt en daardoor achterstallig onderhoud hebben.

Thema-avond over toekomst woningcorporatie

BREDA - Laurentius-directeur Karin Rosielle en wethouder Bob Bergkamp (Wonen) zijn woensdagavond 7 november bij een thema-avond in de Hoge Vucht over woningcoöperaties.

Garantstelling woningcorporaties aan banden

BREDA – De ongelimiteerde garantstelling die de gemeente tot op heden geeft aan de woningcorporaties, op dit moment voor een bedrag van 1,2 miljard euro, houdt op te bestaan. Dat stelt wethouder Bob Bergkamp donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering.

SP bezorgd over positie Bredase woningcorporaties

BREDA - Vestia, de grootste corporatie van Nederland, staat op omvallen en het Bredase Laurentius prijkt op het omstreden lijstje van 24 woningcorporaties met financiële zorgen opgesteld door minister Liesbeth Spies (CDA).

Minister deelt zorg hoge woonlasten Breda niet

BREDA – Uit onderzoek van de drie Bredase woningcorporaties WonenBreburg, Laurentius en Alleewonen zou blijken dat een op de vijf huurders in Breda ernstige betalingsprobleem kent. De minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies vindt deze bevinding niet zorgwekkend.

Corporaties: 'Meer dan genoeg goedkope huizen'

BREDA – De conclusies die de Stedelijke Woonconsumenten Organisatie Breda (SWOB) heeft getrokken uit haar onderzoek naar de realisatie van goedkope huizen, kloppen niet. Dit zegt Harry Reininga van wooncorporatie Singelveste AlleeWonen, ook namens Wonen BreBurg en Laurentius.

Pagina's