menu

vluchteling

Van vluchteling tot schooldirecteur: Waiel Shaker vindt draai in Nederland

BREDA - Na heel wat omzwervingen in Europa, kreeg Waiel Shaker ruim drie jaar geleden zijn verblijfsstatus in Nederland. Hij ging taallessen volgen, maar was niet blij met de wachtlijsten. Hij wilde sneller en ook meer dan daar geboden kon worden. Bovendien miste hij er de sociale kant van

26 december | 10:30 tot 12:00

Christmas Bootcamp

Sport verbroedert, schept een gevoel van saamhorigheid en draagt bij aan onderling respect. Vanuit die gedachte brengen Stichting Doneer je Deken en Breda Fit heel Nederland op Tweede Kerstdag in beweging!