menu

SP

'Ik ga niet om 22.55 uur onderbroeken kopen'

OPINIE - Het voornemen van het college om de regels rond de openingstijden te vereenvoudigen en te versoepelen in het Bredase centrum maakt veel los. Het bestuur van het Ondernemersfonds is positief, een aantal kleine ondernemers is minder enthousiast en ook in de politiek heerst enige scepsis.

‘Hartverwarmende reacties’ voor Kinderboerderij Parkhoeve

BREDA - Kinderboerderij Parkhoeve ontvangt ‘hartverwarmende reacties’ op de oproep om steun. Ook de SP Breda en GroenLinks Breda hebben inmiddels aan de bel getrokken over het lot van de kinderboerderij in Hoge Vucht.

Rubber in kunstgras niet in de ban, ondanks nieuw onderzoek

BREDA - De gemeente Breda ziet geen reden rubbergranulaat bij kunstgrasvelden in de band te doen. Deze week bleek uit onderzoek van Zembla en de Vrije Universiteit dat de rubberkorrels wel degelijk mogelijk effect kunnen hebben op de gezondheid.

‘Tweede Kans-woningen voor hennephuurders’

BREDA - Breda moet gaan werken met Tweede Kans-woningen voor mensen die uit huis zijn gezet vanwege de vondst van drugs. Dit melden GroenLinks en de SP in een brief aan het college van burgemeester en wethouders van Breda.

SP en PVDA willen lagere rente sociale kredietbank

BREDA - De SP en de PVDA willen dat Kredietbank West-Brabant het rentetarief verlaagt. Dat schrijven de fracties in een brief aan het college. De regionale sociale kredietbank zou daarmee het voorbeeld moeten volgen van kredietbanken elders in het land.

SP Breda stelt collegevragen over cijfers jeugdzorg

BREDA - SP Breda wil van het college in Breda weten hoe het zit met de cijfers van de jeugdzorg over 2015. Dit na aanleiding van het nieuws dat naar buiten kwam over gemeenten die ontvangen zorggeld niet zouden hebben uitgegeven.

SP vreest toenemende spanning onder Bredase Turken

BREDA - De SP vreest dat de mislukte staatsgreep in Turkije van 15 juli tot toenemende spanning leidt onder Bredanaars van Turkse komaf. De socialisten vragen of het college bereid is het gesprek aan te gaan met Turkse organisaties waaronder Stichting Prisma en de Turkse moskee.

SP: ‘Woonwijk meest logische invulling CSM-terrein’

BREDA - De Bredase SP-fractie denkt dat het CSM-terrein het meest geschikt is als woonwijk. Daar zouden duizend woningen gebouwd kunnen worden. Dat blijkt uit een bespreeknotitie die de SP heeft opgesteld.

SP Breda: Overschot zorgbudget terug naar de zorg

BREDA - Het lijkt erop dat Breda geld overhoudt op het zorgbudget 2015. Dit blijkt uit de tweede bestuursrapportage 2015. Bas Maes, fractievoorzitter van SP Breda vindt dit niet per se een goede zaak.

Jong SP in actie tegen leegstand centrum Breda

BREDA - Vroege shoppers keken donderdagmorgen in de Bredase binnenstad niet alleen tegen etalages aan, maar ook tegen om aandacht schreeuwende posters tegen leegstand. De posters zijn opgeplakt door ROOD, jongerenorganisatie van de SP.

Door Max van Eijsden

Nieuwe poortactie Pegatron

BREDA - “We staan er aanstaande vrijdag gewoon weer”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. Maes heeft het over een nieuwe poortactie bij Pegatron, het bedrijf dat Apple-producten repareert - aan het Hekven in Breda. “Wij eisen van Pegatron: 1. duidelijkheid over de toekomst, 2.

Recesreflectie SP: 'Weg uit dat stadhuis en nog veel meer onder de mensen'

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Die laatste weken van het jaar zijn bij uitstek geschikt voor het opmaken van de balans en het overdenken van het voorbije jaar. Dat is dan ook wat BredaVandaag vraagt aan de fractievoorzitters van de Bredase politieke partijen.

SP wil duidelijkheid over plannen Winkelcentrum Heksenwiel

BREDA - Leegstand kenmerkt momenteel winkelcentrum Heksenwiel. Aanleiding is volgens een aantal vertrekkers de te hoge huurprijs. Afgelopen week trok Pets Place aan de bel. Ook dat bedrijf dreigt het centrum te verlaten als de huur niet om laag gaat.

WonenBreburg stopt gebruik ‘Round-up’-achtig gif

BREDA - Woningcorporatie WonenBreburg stopt met het gebruik van glyfosaathoudende bestrijdingsmiddelen zoals Round-up. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen bewoners van de corporatie en WonenBreburg, waarbij de gemeente aanwezig was.

Michel Verschuren nieuwe voorzitter SP Breda

BREDA - De leden van SP Breda hebben woensdagavond de 31-jarige Michel Verschuren gekozen tot afdelingsvoorzitter. Hij volgt hiermee Cees Venderbos (65) op die de functie ruim anderhalf jaar heeft vervuld.

Zorgen SP Breda om gebruik Roundup

BREDA - SP Breda wil dat de gemeente Breda het gebruik van glyfosaathoudende onkruidbestrijdingsmiddelen als Roundup een halt toe roept. Dit blijkt uit vragen die René Spiegels namens de fractie stelde aan het college.

Pagina's