menu

Nieuws

Tekort minder groot: 1,7 miljoen financiers voor NAC

foto Ilse Lukken
Wijnand Nijs

BREDA - NAC lijkt door het oog van de naald te kruipen. De Bredase eredivisionist kan 1,7 miljoen tegemoet zien van financiers. Dat maakt de club bekend na intensief overleg tussen directeur Busselaar en de geldschieters. Er is nog 4 ton nodig om de acute problemen te verhelpen.

De financiers spraken hun vertrouwen uit in het plan van aanpak dat Busselaar in de afgelopen weken heeft opgesteld. Dat plan voorziet onder meer in een verregaande sanering van de kosten. Wat dat precies inhoudt moet de komende dagen duidelijk worden.

De 400.000 euro extra die nog nodig is moet van supporters en anderen komen, zo meldt de club. De financiers hebben wel strenge voorwaarden gesteld aan hun steun. Ze willen nauw toezicht houden op de financiële ontwikkelingen bij NAC. Over de vorm waarin dat toezicht wordt gegoten, volgt nader overleg.

Ed Busselaar zal in de komende dagen het NAC-personeel inlichten over de consequenties voor de werknemers. Zoals het er nu naar uitziet, zal een aantal mensen hun baan verliezen. Het personeel heeft deze week aangegeven tien procent van het loon in te leveren als bijdrage om de toekomst van NAC veilig te stellen.