menu

Nieuws

Zorgen politiek om plannen Outdoor Brabant bij Klokkenberg

foto
Wijnand Nijs
Organisator John de Vos en voorzitter Cees Meeuwis.
Bregje Kop

BREDA - De fracties van GroenLinks en SP zijn sceptisch over het idee van Outdoor Brabant om het paardensportevenement eventueel te verplaatsen naar terreinen bij de Klokkenberg. De fracties vragen zich af of het evenement daar wel thuishoort.

Dat blijkt uit vragen die de fracties aan het college stellen over de kwestie naar aanleiding van een publicatie hierover onder meer in BredaVandaag.

Volgens de twee partijen is het belangrijk om rekening te houden met de flinke investeringen die er de afgelopen jaren gedaan zijn in ‘de natte natuurparel’ Klokkenberg. Het gebied maakt volgens hen deel uit van de ecologische hoofdstructuur. Er is zelfs onlangs een evenementennota aangenomen waarin wordt bepaald dat er binnen het Natuur Netwerk Brabant geen evenementen mogen worden gehouden, zo geven ze aan

Ook de Rith lijkt geen geschikte locatie volgens de partijen. Recent heeft de Rith aangegeven in de motie Trots op het buitengebied, dat zij geen grote evenementen willen in de Rith.

Groenlinks Breda en SP Breda vragen zich vooral af wat het college van de plannen van Outdoor Brabant om naar een andere locatie te vertrekken vindt en of het plan überhaupt al formeel is ingediend.