menu

Nieuws

Nog geen nieuwe coalitie Breda, maar: ‘Gesprekken zijn constructief’

foto
Wijnand Nijs
De raadszaal waar straks de nieuwe coalitie haar beleid mag verdedigen.
Bredavandaag logo
Mura Kuijpers

BREDA - De gesprekken met de diverse politieke partijen in Breda om een uiteindelijke coalitie te vormen zijn constructief van aard. Dat laat informateur Bert Wijbenga van Nieuwenhuijzen dinsdagmiddag weten in een persbericht.

Volgens hem weten de partijen elkaar te vinden in een ontspannen sfeer, ook buiten de officiële verkenningsgesprekken om. “Uiteindelijk moeten er natuurlijk keuzes worden gemaakt dus vanzelfsprekend neemt de spanning met de duur van het proces toe.”

Inmiddels zijn er drie gespreksrondes gehouden waarbij alle fracties zijn gehoord en input hebben kunnen leveren, zowel betreffende het programma als de samenstelling van een coalitie. Wijbenga van Nieuwenhuizen heeft vertrouwen in het proces en verwacht de verkennende fase binnen afzienbare termijn af te ronden.

Naast een keuze voor beoogde coalitiepartners geeft Wijbenga van Nieuwenhuizens advies waarschijnlijk ook richting geven aan de wijze van organiseren van het (in)formatieproces en de manier waarop de raad en het college in de nieuwe bestuursperiode gaan samenwerken.

Op 23 maart begon Wijbenga van Nieuwenhuijzen met de eerste verkenningen na een verzoek van verkiezingswinnaar VVD. Zijn aanpak is om tot een voorstel te komen voor vervolgonderhandelingen.