menu

Nieuws

Verbouwing Mezz op de lange baan (update)

foto
Wijnand Nijs
Wijnand Nijs

BREDA - Breda stopt de voorbereiding om Mezz te gaan verbouwen. Dat laat het college weten in een brief aan de raad. Aanleiding om de verbouwing uit te stellen zijn de fors hogere verwachte kosten, laten burgemeester en wethouders weten

Voor de verbouwing is 1,8 miljoen nodig, het college stelde een jaar geleden 1,35 miljoen ter beschikking. Dat de geplande verbouwing 450.000 euro duurder gaat uitvallen werd begin deze maand duidelijk, schrijft het college. De verbouwing komt nu in elk geval niet eerder dan voorjaar/zomer 2019 ‘indien een realistische financiële basis wordt gevonden’.

Het budget was opgesteld op basis van een voorstudie en een eerste globale berekening van architect Van Egeraat, aldus het college.  Begin deze maand vulden Mezz en de gemeente de plannen verder in. Toen werd de overschrijding duidelijk. “De voornaamste oorzaak van deze overschrijding is dat de complexiteit van het specifieke bouwwerk tot meer extra kosten leidt dan vooraf geschat. Hierbij moet gedacht worden aan: De noodzakelijke doorbraak dwars door de laagspanningsruimte. Hiervoor blijken geen goedkopere alternatieven beschikbaar.”

Daarnaast zorgen andere zaken voor kosten, zoals het weghalen van leidingwerk en riolering onder de verdiepingsvloer, zodat de truck in het loadingdock naar binnen kan rijden. Daardoor moet de indeling van de kleed- en wasruimten op de verdieping worden aangepast, aldus het college. Ook moeten er extra veiligheidsmaatregelen worden getroffen. “De oorspronkelijke bedachte uitbreiding van het loadingdock die op ruimtelijke bezwaren stuit, waardoor extra kosten gemaakt dienen te worden om deze uitbreiding goed in te passen in de omgeving.” Ook zorgt de betere economie voor hogere prijzen in de bouwsector.

Ook zorgt het onderzoek naar de eigen financiering door Mezz van de uitbreiding van de kleine zaal voor vertraging. Duidelijk moet zijn dat Mezz de extra lasten moet kunnen dragen.  “Hierover is op dit moment nog geen duidelijkheid. Het onderzoek heeft mede geleid tot vertraging in de oorspronkelijke planning”, aldus het college.

De directie van Mezz is hierover geïnformeerd, aldus het college.

 

Tags
mezz