menu

Nieuws

Breda: Meerdere partijen geïnteresseerd in koop NAC-stadion

Het rat Verlegh
Wijnand Nijs

BREDA - Meerdere partijen hebben zich bij de gemeente en NAC Breda gemeld als potentiële koper van het Rat Verlegh Stadion. Dat meldt de gemeente in de scenariostudie naar de relatie van de gemeente met NAC Breda. Het gaat in elk geval om NHG, Westpoort en Hinke Fongers, die zich meldden als consortium.  

In die scenariostudie worden drie scenario’s rondom het stadion als realistisch bestempeld. De verkoop van het stadion is er daar een van. Volgens de gemeente zijn de partijen daarbij ook bereid een samenwerking te onderzoeken. Wat wel duidelijk wordt is dat potentiële kopers uitbreiding van detailhandel wensen rondom het stadion.

Een ander scenario is de exploitatie van het stadion uit handen geven aan een derde partij, niet zijnde NAC. Ook daarvoor heeft een partij zich gemeld, die dit onder bepaalde voorwaarden zou willen doen.

Het derde scenario betreft de optimalisatie van de relatie verhuurder-huurder, dus tussen gemeente en NAC. In dit scenario is een van de gespreksonderwerpen het vergroten van de inkomsten door uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden, bijvoorbeeld als zakelijk ontmoetingscentrum en voor evenementen, eventueel in combinatie met het gebruik van P5.

Dit derde scenario voldoet volgens het rapport niet aan de eisen die de raad voorafgaand het gesteld. Doel is de relatie tussen de gemeente en NAC te ontvlechten, waardoor een minder afhankelijke relatie ontstaat. Nu voelt de raad zich in de hoek gedreven in het geval van financiële nood, zoals een aantal jaar geleden.

Bij de verkoop van het stadion moet de raad overigens wel een financiële hobbel nemen, blijkt. Zoals verwacht moet Breda dan een substantieel deel van de boekwaarde afschrijven om tot een reële marktconforme verkoopprijs te kunnen komen.

Als inderdaad een exploitant of nieuwe eigenaar gevonden wordt, keert de relatie tussen NAC en Breda weer terug naar de basis, meldt het rapport. Namelijk dat NAC bijdraagt aan de naamsbekendheid van de stad en in de harten van de Bredanaar zit.