menu

Nieuws

Politiek moppert over wijze invoeren gereguleerd parkeren

foto
Niels Paans
Bredavandaag logo
Yvonne Keulaars

BREDA - Het gereguleerd parkeren in de Belcrum, Drie Hoefijzers Zuid en Linie had niet moeten gebeuren volgens een aanwijsbeleid door de wethouder. Dat is de conclusie van de commissie Ruimte tijdens de evaluatie van het parkeerbeleid.

Per 1 oktober vorig jaar is in de drie gebieden het parkeren gereguleerd. Dat betekende dat voor bewoners en bedrijven een parkeervergunning verplicht werd en bezoekers moeten betalen. De parkeerdruk in de wijk moet hierdoor afnemen, aldus de gemeente.

De fracties van onder andere D66, PvdA, GroenLinks en CDA verweten wethouder Boaz Adank (VVD) het parkeerbeleid op een verkeerde manier door te voeren. Hij heeft, volgens de partijen, niet genoeg overleg gepleegd met betrokkenen. De fracties pleitten voor maatwerk en betere communicatie met bewoners. “Communicatie is en blijft een sleutelbegrip”, aldus Reginald Kluijtmans (D66).

Voor de gebieden in Belcrum, Drie Hoefijzers Zuid en Linie hanteerde de gemeente een aanwijsbeleid. Dat betekende dat werd aangewezen op welke plekken een parkeervergunning noodzakelijk is. Dat aanwijsbeleid ging per straat. Het kon dus voorkomen dat een aantal straten verderop de bewoners geen vergunning nodig hebben. Eerder zorgde dit in de Belcrum al voor onrust onder bewoners én een waterbedeffect wat betreft het parkeren.

Kluijtmans gaf tijdens de vergadering een alternatief voor het aanwijsbeleid: het houden van een enquête. Ook de andere partijen sloten zich hierbij aan en vonden dat een enquête op zijn plaats was geweest. “Voordat dat maatwerk kan, moet iedereen eerst goed om de tafel”, aldus Henk van der Velde (PvdA). Een ander instrument, aldus CDA’er Jeroen Bruijns, is het op nul zetten van de vergunning. Bewoners betalen nu een maandelijks bedrag van 4 euro.

In zijn reactie ontkende wethouder Adank de kritiek van de commissie dat er geen contact of communicatie is geweest met de betreffende wijken. “Wij zijn heel veel in gesprek gegaan. We zien dat het parkeerprobleem alleen maar groter wordt. Het is een complex vraagstuk”, aldus wethouder Adank. Er is sprake van veel tegenstrijdigheden. "De ene ziet graag uitbreiding van gereguleerd parkeren, terwijl de ander het wil afschaffen.”

Adank gaf aan op dezelfde voet verder te gaan met het parkeerbeleid.