menu

Nieuws

Onderzoek naar sponsor voor te bouwen Topsporthal

De oude sporthal aan de Topaasstraat.
Wijnand Nijs

BREDA - Het college moet onderzoeken of het mogelijk is of een bedrijf zijn naam wil verbinden aan de nog te bouwen Topsporthal. De gemeenteraad nam daarvoor een unaniem een motie van het CDA aan.

In de motie geeft indiener Jeroen Bruijns diverse sportstadions in het land als voorbeeld. Ook in Breda zijn daar voorbeelden van. Zo heette het Rat Verlegh Stadion eerder het Fujifilm Stadion en ging de schaatsbaan aan de Terheijdenseweg door het leven als Spaarselect Schaatsbaan.

Eind vorige maand werd duidelijk dat ROC West-Brabant en gemeente Breda een intentieverklaring ondertekenen die moet leiden tot een talententopsporthal. Eind van het jaar moet duidelijk zijn of de hal haalbaar is.

De hal moet komen op de plaats van de huidige laagbouw van het ROC aan de Terheijdenseweg.

Het college kreeg van de raad eind vorig jaar al de opdracht om te kijken naar de realisatie van een dergelijke hal. De hal moet geschikt zijn voor de vierjarige sportopleiding die het ROC zelf in Breda gaat starten én voor sporttalenten voor lokale clubs en sportbonden.