menu

Nieuws

VVD: ‘Afgepakt crimineel geld inzetten voor bestrijding misdaad’

foto
Perry Roovers /SQ Vision
Wijnand Nijs

BREDA - Crimineel geld dat wordt afgepakt, moet worden gestoken in een fonds waarmee de aanpak van de georganiseerde criminaliteit verder kan worden ondersteund. Dat bepleiten VVD’ers Foort van Oosten en Thierry Aartsen in een deze donderdag gepresenteerd vijfpuntenplan.

Van Oosten is Tweede Kamerlid voor de VVD, Bredanaar Aartsen, is kandidaat Tweede Kamerlid. De schaart zich daarmee achter een plan dat onder meer burgemeester Depla van Bred eind 2015 lanceerde. Het is de bedoeling dat met het instellen van dit fonds een extra financiële impuls kan worden geboden in de verdere aanpak van criminelen.

“Het gaat om een uitzonderlijke situatie, die om uitzonderlijke maatregel vraagt”, stelt Aartsen. Hij wijst op de rol van Den Haag. “Dat is ook de reden waarom ik voor Brabant naar de Tweede Kamer wil. Vanuit de gemeente is dit lastig aan te pakken”, stelt de fractievoorzitter van de VVD in Breda. Daarnaast: “Het is ook belangrijk voor de burgemeesters dat ze weten dat ze zich gesteund voelen.”

Want de door de twee voorgestelde aanpak staat of valt met de bereidheid van het lokaal gezag om de mogelijkheden die er zijn, te benutten, schrijven de twee. Zo wil de VVD dat het lokale gezag alle ruimte pakt om te voorkomen dat crimineel geld in de bovenwereld wordt witgewassen. “In bedrijfstakken waar criminelen actief zijn moet gemakkelijker steekproefsgewijs kunnen worden gecontroleerd of sprake is van onverklaarbare omzet. Zo nodig moet de wet BIBOB flexibeler kunnen worden ingezet.”

Ook pleiten Aartsen en zijn collega voor de mogelijkheid voor burgemeesters om criminele broedplaatsen te kunnen sluiten.” Wanneer bijvoorbeeld op een camping tientallen keren criminele activiteiten worden geconstateerd, moet deze gesloten kunnen worden door de burgemeester of de officier van justitie. Er is dan immers structureel sprake van het faciliteren van criminele activiteiten.”

Daarnaast willen de VVD’ers intensievere samenwerking tussen overheidsinstanties als justitie, gemeente en belastingdienst. “Inkomensgegevens, belastinggegevens en andere informatie zijn relevant om criminele circuits in kaart te brengen of op te rollen. Gegevensuitwisseling tussen politie, justitie, sociale diensten, belastingdienst en gemeente is cruciaal in deze gezamenlijke aanpak.”