menu

Nieuws

Nieuw onderzoek naar haalbaarheid topsporthal

Wijnand Nijs

BREDA - Breda gaat kijken naar een mogelijke topsporthal. Dat is het resultaat van een door D66 ingediende motie daarover tijdens de behandeling van de begroting voor 2017.

D66 kreeg daarbij steun van onder meer PvdA. “Wat ons betreft gaat het niet alleen om topsport, maar liggen topsport en breedtesport in elkaars verlengde. Als het maar een tophal wordt”, stelde Henk van der Velde. Uiteindelijk stemde alleen GroenLinks tegen.

Volgens D66 moet zo’n hal geschikt zijn voor zowel topsporttrainingen als topsportevenementen. Of het een geheel nieuwe hal moet worden of een bestaande hal die kan worden geupgraden laat indiener Tim van het Hof in het midden. In een reactie heeft het college aangegeven dat beide scenario’s kunnen worden uitgewerkt.

Het plan van D66 blaast de plannen van vier jaar geleden nieuw leven aan. Destijds bleek het plan voor een topsporthal aan de Terheijdenseweg onhaalbaar. ROC West-Brabant en de gemeente konden samen niet genoeg middelen vrij maken. Destijds werd wel 1,5 miljoen geïnvesteerd in het opknappen van De Scharen.