menu

Nieuws

D66: ‘Is veiligheid langs het spoor op orde?’

Goederentreinen en treinen met gevaarlijke stoffen doorkruisen het station.
Wijnand Nijs

BREDA - D66 vraagt zich af op de veiligheid en geluidsoverlast langs het spoor op orde zijn met de aankondiging van de staatssecretaris dat er minder gevaarlijke stoffen over deze omleidingsroutes zullen gaan rijden.

De provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en gemeenten constateerden dat er meer risico’s kleefden aan het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor op sommige trajecten, dan is toegestaan. Vanwege de spoorwerkzaamheden in Duitsland, rijden er veel meer goederentreinen over het gemengde net, dan normaal gesproken.

Volgens D66 zijn er ondanks de toezegging van de staatssecretaris onduidelijkheden, bijvoorbeeld over de aandachtspunten voor Breda omtrent goederenvervoer over het spoor. Ook vraagt D66 zich af of de vervoerders op de juiste manier aangeven wat ze vervoeren en of de meldkamer van ProRail dit weet.

“Breda heeft haar protocollen en de capaciteit/mankracht voor de uitvoer van crisisplannen goed op orde”, stelt D66. Dat zou voor kleinere gemeenten langs het spoor in de regio een uitdaging zijn. “Ziet Breda als centrumstad in de regio hierin een rol voor zichzelf? Hoe wordt daarbij de Veiligheidsregio Midden en West Brabant betrokken?”

Daarnaast vraagt D66 zich af welke projecten in Breda gefinancierd worden uit de reservering van 80 miljoen die de provincie heeft gemaakt voor het veiliger maken van het spoor in Brabant.

De aangekondigde herstructurering van ProRail is aanleiding voor D66 om ook vragen te stellen over de planning voor de realisatie van de geluidsschermen langs de deelgebieden CSM/Markoevers, Coulissen, Drie Hoefijzers Noord en Molenkwartier. D66 wil weten of Breda bereid is de staatssecretaris in te schakelen als de bouw uitblijft.