menu

Nieuws

Politieke eenlingen verenigen zich in Volkspartij Breda

Wijnand Nijs

BREDA - Drie eenmansfracties gaan sinds maandagavond als een fractie door het politieke Bredase leven als Volkspartij Breda. Het gaat om de drie ‘partijdissidenten’ Jamal El Kadouri (ex-SP), Basile Lemaire (ex-CDA)  en Pauline Ruijs (ex-Breda’97).

Daarmee neemt het aantal eenmansfracties in de Bredase politiek weer flink af. Dat was door de beslissingen van de drie gegroeid maar vijf. Nu zijn TROTS en Breda’97 de enige fracties die het alleen moeten redden.

De drie eenlingen hebben de ambitie om ook bij de komende raadsverkiezingen in 2018 als een lijst mee te doen aan de verkiezingen. De drie zijn van plan om zich als partij te organiseren de komende tijd.

Als aanzet tot verkiezingsdeelname schrijven de drie komend zomerreces aan een uitgebreid partijprogramma. Uitgangspunten daarvoor zijn al wel bekend, geeft Basile Lemaire aan. “We hebben zes thema’s vastgesteld die we belangrijk vinden.”

Die zes zijn ‘Veiligheid en leefbaarheid’, ‘Ruimte voor ontwikkeling en zelfstandigheid’, ‘Ondernemerschap en werk’, ‘Jeugdontwikkeling’, ‘Dienstbare gemeente’ en ‘Bredase identiteit’.

Volgens Lemaire moet Volkspartij Breda de bestaande leemte op lokaal niveau vullen. “Breda heeft geen breed gedragen lokale partij”, constateert hij. En dat is nodig, aldus de drie. “Bij landelijke partijen zie je dat de lokale fracties te maken hebben met drijfveren die niet altijd lokaal zijn.”