menu

Nieuws

Dick Vuijk: ‘Weinig steun in fractie voor Pauline Ruijs-Lee’

Breda'97 had graag Bernie van den Berg terug zien komen in de raad.
Wijnand Nijs

BREDA - Breda ‘97 was volgens fractievoorzitter Dick Vuijk al langere tijd met Pauline Ruijs-Lee in gesprek over haar functioneren binnen de fractie. Ruijs-Lee maakte vrijdagmorgen bekend uit de fractie te stappen en haar zetel te houden.

Breda ‘97 heeft eerder deze week aan Ruijs-Lee gevraagd haar zetel ter beschikking te stellen aan Bernie van den Berg, voormalig wethouder en lijsttrekker tijdens de laatste verkiezingen. Daar is het raadslid niet op ingegaan. “Daardoor hebben we te maken met een nieuwe werkelijkheid”, aldus Vuijk. 

“Dit heeft anderhalf jaar negatieve energie gekost”, stelt Vuijk, die ontevreden is op de gang van zaken. De ontevredenheid speelde al langere tijd volgens hem. “Uiteindelijk zaten we in een coalitie met maar een zetel meerderheid en konden we geen kant op. Zij had nog maar weinig steun in de fractie.”

De fractievoorzitter geeft aan dat twee weken na de val van de coalitie de eerste gesprekken met Pauline Ruijs-Lee over haar functioneren waren. Volgens Vuijk heeft haar optreden niet tot tevredenheid bij hem en de commissieleden geleid.

“Binnen de fractie heeft ze nooit haar mening gegeven. Dat geeft ook binnen de fractie bij mensen die wel een hoop werk verrichten wrijving. Dat gaat zich tegen je keren. Intern kwam er mot over haar functioneren.”

Vuijk heeft in het verleden al eens aangegeven een stapje terug te willen doen. Vooralsnog is dat niet aan de orde. “De komende maanden zeker niet. We gaan heel even kijken hoe het loopt, maar of ik het einde haal van deze periode, dat weet ik niet. Het kan goed zijn om iemand anders in te werken.”