menu

Nieuws

‘Gemeente knelpunt in creëren garantiebanen’

foto
Wijnand Nijs
Tessa Gorissen

BREDA - PvdA Breda vraagt zich af of Breda zich herkent in het beeld dat gemeenten het invullen van garantiebanen in de weg staan. Dit blijkt uit vragen die Henk van der Velde namens de partij aan het college stelt.

De regio West-Brabant heeft als doel om in 2014 tot en met 2016 715 garantiebanen in te vullen. In Breda zijn dat er ongeveer 240. “Afgelopen week kwam in het nieuws dat werkgevers voldoende banen beschikbaar hebben, maar dat de overheidsnormen voor de passendheid van kandidaten vaak een succesvolle plaatsing in de weg staan”, meldt de fractie in de brief aan het college.

Daarom wil de PvdA weten van het college hoeveel garantiebanen er in de regio beschikbaar zijn en hoeveel er inmiddels zijn ingevuld. “Wat is het aandeel van de gemeente Breda zelf in de beschikbare garantiebanen?”

Daarnaast vraagt de fractie zich af hoe werkgevers reageren op het verzoek om garantiebanen ter beschikking te stellen en of er voldoende kandidaten beschikbaar zijn voor de banen in de regio en in Breda. “Voldoen de beschikbare kandidaten aan de criteria die worden gesteld voor het mogen vervullen van een garantiebaan?”

"In hoeverre is het strenge beleid op het gebied van de criteria een knelpunt in het voldoende vervullen van garantiebanen in de regio West Brabant en Breda in het bijzonder”, vraagt Van der Velde namens de fractie. “Welke stappen gaat het college zetten om knelpunten in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod in garantiebanen in de regio en Breda op te lossen?”