menu

Nieuws

'College moet gesprek aangaan met wijkraad Tuinzigt/Westerpark over toekomst'

Tessa Gorissen

BREDA - D66 Breda en GroenLinks Breda vinden dat het college in gesprek moet gaan met de wijkraad Tuinzigt/Westerpark over het voortbestaan van de wijkraad. Dit blijkt uit vragen die Merijn Scheifes en Faissal Boulakjar namens de partijen aan het college van burgemeester en wethouders stelden. D

De vragen vanuit de partijen zijn ontstaan na het bezoek aan de openbare vergadering van de wijkraad Tuinzigt/Westerpark op 8 oktober. Tijdens deze vergadering werd kennis genomen van het besluit dat de wijkraad er eind dit jaar mee zou stoppen na discussie met de gemeente over toekenning van de jaarlijkse activiteitensubsidie.

Om deze reden vragen beide partijen of het college kennis heeft genomen van het aftreden van het wijkraadbestuur Tuinzigt/Westerpark. Ook willen zij weten wat de mening van het college is over deze beweegredenen. Ook willen de fractieleden weten of het college bereid is in gesprek te gaan met het wijkraadbestuur en te werken aan een maatwerkoplossing.

De fracties zijn van mening dat het noodzaak is dat inwonersparticipatie vanuit de wijk wordt gefaciliteerd. “Bent u bereid om tijdens het eerstvolgend overleg met de kerngroep Samenwerkende wijkraden Breda dit op de agenda te zetten”, aldus Merijn Scheifes en Faissal Boulakjar.