menu

Nieuws

‘Nieuw museum trekpleister voor toerisme’

1 januari 2017 moet Breda een nieuw en aantrekkelijk museum hebben.
Wijnand Nijs

BREDA - Het nieuwe Bredase museum dat moet voortkomen uit het samengaan van MOTI en het Breda’s Museum moet 1 januari 2017 openen. Dat museum moet bovendien een trekpleister zijn voor toerisme.

Dat staat te lezen in het donderdagavond gepresenteerde coalitieakkoord van PvdA, SP, VVD en D66. Marianne de Bie (D66) moet vanaf 2 september als wethouder uitvoering gaan geven aan deze ambitieuze plannen.              

Breda verdient een attractief stedelijk museum, staat te lezen in het akkoord, dat Focus op Vooruitgang als titel heeft. De Bie gaat aan de slag met het advies zoals de werkgroep dat half juli uitbracht. “We zetten het ingeslagen proces van de werkgroep door en dagen primair de werkgroep uit een complete museale visie uit te werken.” De bestaande werk- groep wordt per direct een resultaatgericht project- team onder gemeentelijk voorzitterschap, waaraan inhoudelijke expertise zo nodig wordt toegevoegd.

In de museale visie krijgen beheer en gebruik van de collecties ‘vanzelfsprekend een goede plaats en vragen we ook om verbinding met de andere musea.’ Begin januari 2016 moet de nieuwe visie duidelijk zijn, samen met een transformatie- en implementatiestrategie en een voorstel voor tussentijdse programmering.

Het totale proces moet op 1 januari 2017 gereed zijn. Dan moet het nieuwe museum openen. “Een museum dat bezoekers uit Breda en daarbuiten verwondert met kwalitatieve tentoonstellingen. Een nieuw museum met één naam, één organisatie op één locatie met mogelijk nevenvestigingen in de stad.” Dat ook ‘een belangrijke trekpleister voor het toerisme’ vormt.

Ook over de inhoudelijke koers wordt al een tipje van de sluier opgelicht. “Het nieuwe museum wordt gevormd uit het ‘Verhaal van Breda’ en ‘beeld en verbeelding’ in combinatie met themapresentaties.”