menu

Nieuws

Interim wijkraad Fellenoord in clinch met oud-penningmeester

Bo Klaarwater

BREDA - Het interim bestuur van de wijkraad Fellenoord/Schorsmolen zit in zijn maag met subsidies die verstrekt zijn aan het vorige bestuur. De penningmeester van dat bestuur wil geen duidelijkheid geven over de besteding van 22.000 euro. "Het is een bizarre kwestie, de penningmeester is van mening dat niemand buiten hem bevoegd is om de papieren in te zien", aldus een lid van het interim bestuur van de wijk.

De kwestie heeft inmiddels ook de politiek bereikt. De VVD wil van het college opheldering over de kwestie in de wijk Fellenoord/Schorsmolen. De fractie wil onder meer weten of het college pogingen gaat doen het geld terug te vorderen. Paul de Jong (niet raadspartij Gemeentebelangen) stond het interim-bestuur in oktober bij met advies. Hij wil dat er een extern onderzoek komt, iets dat hij tijdens een inspraakbijdrage bij de commissievergadering van half december gaat aanvragen.  

Volgens De Jong  was toen al duidelijk dat er langer financiële problemen waren en heeft ook de gemeente dat geweten. Hij stelt dat de gemeente nalatig is geweest bij de toekenning, besteding en verantwoording van het gemeenschapsgeld.

Ad interim bestuur wijk Fellenoord/Schorsmolen
In juli is er door het interim bestuur al aangifte gedaan voor verduistering. "Wat er momenteel moet gebeuren is dat de penningmeester een inzage in de boekhouding geeft, er een kascontrole komt en een overdracht is van boeken en bescheiden", aldus een lid van het interim bestuur.

Op 31 december 2013 stond er op de rekening van de wijkstichting nog €853,31 waarvan 22.000 euro is besteed. Bij het ad interim bestuur van de wijk is  één privébetaling bekend van de vermoedelijke verduisteraar: "Als er echt oneigenlijk gebruik is gemaakt van het geld neem ik aan dat het geldbedrag terug komt." Het bestuurslid vreest dat het het complete bedrag van 22.000 euro waarschijnlijk niet helemaal terug komt, mogelijk een gedeelte als het vermoeden blijkt te kloppen.

Buiten de verduistering van het geld vindt de bestuurder dat de stichting een zetel hoort te hebben in de wijk Fellenoord/Schorswijk en niet in de penningmeester’ nieuwe woonplaats Vlissingen: "De stichting hoort niet in een andere woonplaats thuis, dit mag niet eens volgens de statuten."