menu

Nieuws

PvdA: Laat Breda miljoenen euro's EU-subsidie liggen?

foto
flickr
Europees geld
Freek de Swart

BREDA - De PvdA-fractie heeft vragen gesteld aan het stadsbestuur over het benutten van Europese subsidies. De partij vraagt zich af of de gemeente geen Europees geld laat liggen dat is bedoeld voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Fractievoorzitter Henk van de Velde reageert hiermee op de oproep van minister Asscher dat wethouders snel werk moeten maken van dit geldpotje voor het te laat is.

De PvdA zegt dat het zeer betreurenswaardig zou zijn wanneer Breda niet optimaal gebruik zou maken van de subsidie om de jeugdwerkloosheid terug te dringen. De partij wil nu van het college weten of Breda al gebruik maakt van deze Europese subsidie en of het mogelijk is om op korte termijn nog extra plannen in te dienen.

Fractievoorzitter Van de Velde denkt hierbij zelf aan een uitbreiding van de startersbeurs. Deze wordt volgens de partij nu nog op beperkte schaal ingezet in Breda, terwijl het succes hiervan elders al is bewezen. De beurs is bedoeld voor jongeren van 18 t/m 26 jaar. Jonge starters kunnen op de arbeidsmarkt voor zes maanden werkervaring opdoen in het bedrijfsleven. Zo worden de kansen vergroot en verbeterd op de arbeidsmarkt. De starters ontvangen van de werkgever een vergoeding van 500 euro per maand, waarvan de gemeente de helft betaalt.