menu

Nieuws

Zomerpolitiek Henk van de Velde (PvdA): 'Initiatieven van Bredanaars doen er echt toe'

foto
Peter Visser
Fractievoorzitter van de PvdA Breda Henk van de Velde foto Peter Visser
Freek de Swart

BREDA - Voor de Bredase politici staan de zomermaanden gelijk aan rust. Of in ieder geval: iets meer rust dan normaal. In het reces zijn er geen raads- of commissievergaderingen en minder politieke bijeenkomsten. Dus is er tijd voor reflectie. Even nadenken over de partij, de stand van zaken, wat er dit jaar nog moet gebeuren. Tijd voor zomerbespiegelingen:

Wat ging er goed in deze eerste maanden?
“Het coalitieakkoord en het grote vertrouwen dat binnen de coalitie is opgebouwd. Het nieuwe college heeft ferme stappen gezet. De voorjaarsnota en het kader voor de decentralisatie van de zorg zijn vastgesteld. Er liggen goede uitgangspunten voor armoedebeleid. Volgend jaar wordt het fietsparkeren weer gratis en net op tijd zijn nu al de parkeerkosten bij de Galderse Meren verlaagd.”

Wat ging er niet goed in de eerste maanden?
“De afsplitsing van ons fractielid Nouhi, na zijn kwetsende uitspraken over homoseksuelen. Hij is voor de Pvda gekozen en zegt nu toch aan te blijven als raadslid. Dat is in strijd met de verklaring die hij bij zijn kandidaatstelling heeft getekend.”

Wat is een zorgpunt voor de stad?
“Het belangrijkste is om de decentralisatie van zorg, jeugdzorg en participatie goed vorm te geven. Dat is voor Breda een enorme opgave waar alle inwoners mee te maken gaan krijgen. Denk maar aan de organisatie van sociale wijkteams en het afsluiten van contracten met alle zorgaanbieders.”

Waar gaat de partij op focussen?
Voor de PvdA zijn de zorg, werkgelegenheid en armoedebeleid heel belangrijke zaken. Wie zorg nodig heeft moet die echt kunnen krijgen. Werk blijft de beste manier om mee te kunnen doen; alles op alles zetten om banen te scheppen, met het besef dat je inkomensproblemen daar niet onmiddellijk mee oplost en dat je mensen in armoede moet ondersteunen.

Wat verwacht je van het aankomende politieke seizoen?
“Het nieuwe college zal steeds meer en steeds beter de verbinding met de inwoners zoeken; initiatieven van Bredanaars doen er echt toe. De raad zal het college daar scherp in houden. “

Bonusvraag: - Wat zijn de vakantieplannen?
“Kamperen in Frankrijk en een weekje naar Drenthe.”