menu

Nieuws

Messen geslepen tijdens eerste raadsvergadering

foto Sjoerd Jaspers
Serge Mouthaan

CENTRUM – Als de eerste gemeenteraadsvergadering een graadmeter is voor het vervolg van de komende ‘regeerperiode’ van de nieuwe coalitie dan gaat het er nog heet aan toe. Donderdagavond passeerde het coalitieakkoord de revue. De oppositie had de messen geslepen.

Het was het eerste moment waarop de oppositiepartijen konden reageren op het akkoord dat twee april werd gepresenteerd door de VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Een andere koers varen, meer transparantie en helderheid werden vooraf door de partijen gepredikt. Dat nam de oppositie wantrouwend voor kennisname aan.

In het begin van de avond richtte de kritiek zich met name op het open karakter van het coalitieakkoord. Vooral de PvdA en de SP vonden dat er te weinig concreets wordt vermeld en vroegen verschillende malen om opheldering. Maar daarin volharde de coalitie door te stellen dat daar de raad zich straks over moet buigen.

Echt constructief leek de avond niet. De raadsvergadering verzandde naar verloop van tijd in verwijten en er werd zo nu en dan een sneer uitgedeeld.

PvdA-fractievoorzitter Miriam Haagh was blij met de intentie van de coalitie dat iedere partij mee moet besturen. Maar uitte haar twijfel over de visie van het akkoord. "Dat mensen meer van eigen kracht moeten uitgaan en meer verantwoording moeten nemen, daar is niets mis mee. Maar kan dat wel?”, vroeg ze zich af.

Het grootste ongenoegen van de grootste oppositiepartij ging over een aantal punten rond de financiering die coalitie presenteerde. Vooral oud-wethouder Marja Heerkens reageerde hier fel op.

“Hoe denkt u zoiets structureel te doen. Ik kan uit ervaring spreken en alsjeblieft luister even. Ik denk dat u de financiering niet rond krijgt”, aldus Heerkens. Miriam Haagh kwam hier later nog eens op terug.

Het werd D66-raadslid Bart Vos allemaal wat te gortig. Hij wees op de erfenis van het vorige college. “Wij moeten de bezuinigingen doorvoeren. Daar hebben we niet voor gekozen. Als u zoveel kritiek heeft op onze plannen kom dan zelf eens met een alternatief”, reageerde hij verontwaardigd.

Oud-wethouder Pieter van Yperen, nu fractievoorzitter van Breda ’97, was verbolgen over het feit dat de nieuwe coalitie de plannen voor een nieuwe sporthal van tafel hebben geveegd. Hij vindt het plan om het oude sportcentrum de Scharen op te knappen verspilling van miljoenen.

Van Yperen: “Het besluit van de komst van een sporthal is door een meerderheid van de raad gekozen en nu wordt het zonder overleg afgeserveerd. Ook met de partner van de gemeente, het ROC, is niet gesproken. Daar ga je zo niet mee om.”

CDA-fractievoorzitter Andre Lips kon zich totaal niet vinden in de gedachtegang van Van Yperen. “Als u als wethouder zo enthousiast was als nu dan waren we al veel verder geweest met een nieuwe sporthal. U reageert 180 graden anders.”

Het nieuwe politieke gezicht van de SP, fractievoorzitter Patrick van Lunteren, hield een wat humorvoller betoog. Hij was nieuwsgierig naar de jongen honden die de coalitie vormen.

“Bloednieuwsgierig was ik, maar ik ben erg teleurgesteld. Ik had heldere taal verwacht. Toch kom ik onbegrijpelijke passages tegen. Wat bedoelt u met die straatsoldaat waarover gesproken wordt? Wat betekent dat voor de politie? Wat is die kerntakendiscussie?”

Veel inhoudelijke antwoorden waren er niet, want de coalitie stelt dat het aan de gemeenteraad is om daar verdere invulling aan te geven. Die onduidelijkheden moeten de komende periode worden opgehelderd. De graadmeter van deze avond belooft in ieder geval nog heel wat verhitte debatten.