menu

Nieuws

Vanavond in het Florijncollege: Themabijeenkomst Jeugd & Gezin

Bredavandaag logo
Anonymous

BREDA - “Bureaucratie maakt buitenschoolse instanties slecht benaderbaar.”
“Jeugdhulporganisaties wijzen te vaak aanvragen naar elkaar door, vooral als het geld kost.”
“Steeds meer ouders vinden het moeilijk grenzen te stellen.”
“School heeft een belangrijke taak bij de opvoeding van kinderen.”
“We moeten ouders aanspreken op hun verantwoordelijkheid.”
“Zo slecht gaat het nou ook weer niet met de jeugd in Breda.”

Wie zin heeft om mee te discussiëren over deze en andere zaken is vanavond vanaf 19.00 uur welkom in het Florijncollege bij de thema-avond Jeugd & Gezin, georganiseerd door het CDA-Breda. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die persoonlijk of professioneel betrokken is bij dit onderwerp, dus ouders, jongeren, mensen uit het onderwijs, kinderopvang, maatschappelijk werk, welzijn, politie/justitie, jeugdzorg.

De CDA-fractie is van mening dat het onderwerp Jeugd en Gezin meer in de belangstelling mag staan dan momenteel in Breda het geval is. Met de komst van een minister voor Jeugd en Gezin, is dit thema definitief op de politieke agenda gezet en het is inmiddels een belangrijk onderdeel van het landelijke beleid. Het CDA wil kijken wat dat betekent op lokaal niveau. Het gaat dan om vragen als: hoe goed gaat het met de jeugd in Breda? Moet het onderwijs helpen bij de opvoeding? Hoe zit de jeugdzorg in Breda in elkaar? I

Het CDA-Breda wil het onderwerp vanuit de inhoud benaderen (wat komt er in de huidige maatschappij allemaal op ouders en kinderen af en hoe kun je daarmee omgaan?) en niet zozeer vanuit structuren, financiering, organisatievormen etc. De resultaten van deze avond gebruikt de CDA-fractie als input voor de discussies in de gemeenteraad over dit onderwerp, met name de positionering en invulling van de Centra voor Jeugd en Gezin.

Programma
19.00 uur: Ontvangst
19.30 uur: Mirjam Sterk, CDA-Tweede Kamerlid
Hoe kunnen we landelijk beleid vertalen voor Breda?
19.50 uur: Coen Dresen, lid Raad van Bestuur Tender
Uitleg over hoe de jeugdzorg werkt in Breda
20.10 uur: Jeannette ter Huurne, docente Florijn College
Welke rol is voor de scholen weggelegd bij de opvoeding en bij
maatschappelijke kwesties?
20.30 uur: Pauze
21.00 uur: Discussie
21.30 uur: Einde

Plaats: Florijn College Breda, Meulenspie 2, Teteringen
De toegang is gratis.