menu

Opinie

Opinie: Stook Mastbos op in Amercentrale

OPINIE - Brabant moet kritisch kijken naar hoe duurzaam Essent de Amercentrale in Geertrtuidenberg bijstookt met biomassa. De manier waarop dat nu gebeurt is vergelijkbaar met het opstoken van het Mastbos, zo betoogt Harry van den Berg van de PVV in dit opinieartikel.

Opinie: Gedwongen spreiding studenten een zwaktebod

OPINIE - Een maximum percentage aan studentenwoningen in een wijk is niet de oplossing voor de problemen rond studentenhuisvesting en de behoeften die er bestaan bij studenten. Dat betoogt Paul de Jong, secretaris van de wijkraad Heuvel en student bestuurskunde in dit opinieverhaal.

Opinie: Nationalisering SNS kost cultuursector 1,1 miljard

OPINIE - De nationalisering SNS REAAL kost de cultuursector 1,1 miljard. Dat stellen Jan Baanstra, zakelijk leider De Stilte en Internationaal Stiltefestival en Joost Heijthuijsen, directielid Incubate in dit opinieverhaal.

Opinie SP: Meeuwis moet maar voelen

OPINIE - Meeuwis negeert alle signalen rond de leegstand van winkels in Breda en baseert zich op groeicijfers van voor de crisis in 2008. Ook de zorgen die de provincie uit worden door hem genegeerd.

Opinie: 'Nieuwe stelsel studiefinanciering asociaal'

OPINIE - Vorige week maakten de onderhandelaars van PvdA en VVD bekend een akkoord te hebben bereikt over een nieuw sociaal leenstelsel ter vervanging van het huidige stelsel studiefinanciering.

'Fietsparkeerbeleid heeft nog nodige hobbels te nemen'

OPINIE - Wethouder Willems heeft heeft vorige week heeft wethouder Willems het startsein gegeven voor de aanpak van fout geparkeerde fietsen. Dit deed hij door het plaatsen van borden in het gebied waar gehandhaafd gaat worden.

Opinie ondernemersfonds: 'Lessen van Poetin en Noord-Korea'

OPINIE - Geen nieuwe belasting voor ondernemers in de Bredase binnenstad. Wij zien de binnenstad van Breda niet als een product. Wij werken (en wonen soms) in een prachtige, sfeervolle, historische binnenstad waar het goed ondernemen en ook goed wonen behoort te zijn.

Opinie: Niemand gaat naar binnenstad voor één winkel

OPINIE - De discussie over het invoeren van een ondernemersfonds voor de Bredase binnenstad, gaat over de noodzaak van gezamenlijke promotie, zo betoogt een aantal Bredase ondernemers. 'De stad' is een samenhangend product.

Pagina's