menu

Economie

Breda betaalt rente Bredanaars voor lening zonnepanelen

BREDA - Breda trekt een half miljoen euro uit voor verduurzamen van particuliere woningen. Met dat geld wil Breda de rente die Bredanaars betalen over duurzame investeringen zoals zonnepanelen betalen.

Breda heeft weer een echte bierbrouwerij

BREDA – De voorbereidingen en de verbouwing zijn in volle gang en als alles volgens planning verloopt heeft Breda er in februari een bierbrouwerij bij. Niels de Vos is de initiator van Bierbrouwerij Breda. “Wij worden een loonbrouwer.”

Provincie wil investeren in oplossing fileprobleem Hooipolder

BREDA - Dagelijks zijn er files bij knooppunt Hooipolder, daar wil de Gedeputeerde Staten een einde aan maken door te investeren in het Hooipolder-Plusplan. Deze maatregelen lossen problemen met files, verkeersveiligheid en sluipverkeer tot ten minste 2030 op.

Bij de Amercentrale is brand uitgebroken. Foto Essent

Gemeente en nutsbedrijven geen compromis over beleid

BREDA - De gemeente Breda heeft diverse relaties met nutsbedrijven (Enexis BV, Brabant Water NV, Ennatuurlijk BV en GasunieTransportServices BV). Afspraken over het gebruik van de gemeentegrond voor kabels en leidingen met deze bedrijven zijn verouderd.

Duurzaam ondernemen: ‘Al onze energie wekken we op’

BREDA - In 2044 wil Breda energie-neutraal zijn. 40% van de CO2 emissie in Breda komt van bedrijven. In deze serie belichten we grote en kleine Bredase ondernemers. Welke stappen nemen ze om die uitstoot terug te dringen? En waar lopen ze tegenaan?  Deel 2: Jacobs Elektro.

Afronding objectiveringsfase voormalig CSM-terrein begonnen

BREDA - De resultaten van de verkenning van de ontwikkelingsmogelijkheden van het Corbion-terrein (voormalig CSM-terrein) kunnen naar verwachting in het tweede kwartaal van 2017 worden besproken met de raadscommissie Ruimte.

Zonnebloem past vakantieaanbod aan

BREDA - Nationale vereniging De Zonnebloem, dat met het hoofdkantoor in Breda zit, stopt vanaf 2018 met het landelijk aanbieden van vakanties voor mensen met een lichamelijke beperking.

Breda kondigt sloop deel Klavers Jansen terrein aan

BREDA - De gemeente Breda heeft sloopplannen aangekondigd voor enkele panden op het Klavers Jansen-terrein in de Belcrum. De sloop gaat kort na 1 januari beginnen met onder meer een aantal oude woonhuizen en twee hallen aan de Minister Kanstraat.

Drie weken durend glasverbod tijdens Winterland gaat horeca te ver

BREDA - De horeca in het centrum gaat in gesprek met de gemeente over het aangekondigde glasverbod tijdens Winterland Breda. Het drie weken durende glasverbod werd afgelopen maandag aangekondigd in een brief van de burgemeester aan de horeca.

Pagina's