menu

Nieuws

Ook nauwelijks huurverhoging voor meeste huurders AlleeWonen

Wijnand Nijs

BREDA - Woningcorporatie AlleeWonen berekent voor ruim 90% van de huurders een beperkte huurverhoging van 0,3% door per 1 juli van dit jaar. Dat meldt de corporatie deze week.

AlleeWonen geeft aan dat sociale huurwoningen betaalbaar moeten blijven voor huurders met lage inkomens. Daarom blijft de huurverhoging beperkt tot 0,3%, gelijk aan de inflatie van 2016. “Dit om de laagste inkomensgroep met een inkomen tot en met € 40.349 in 2015 te ontzien. Volgens de richtlijnen van de overheid hadden we deze inkomensgroep maximaal 2,8% per woning mogen vragen.”

AlleeWonen heeft de huurverhoging in een adviesaanvraag voorgelegd aan haar huurdersorganisaties, CHAB in Breda en HAR in Roosendaal. Zij adviseerden positief met betrekking tot de huurverhoging.

Voor de hogere inkomensgroep vanaf € 40.349 voert AlleeWonen een huurverhoging van 2,9% door. Dat is eveneens minder dan het maximaal toegestane. Daarvoor gold een maximum van 4,3% per woning.

Eerder maakte ook WonenBreburg al bekend voor de meeste huurders geen of slechts 0,3 procent huurverhoging door te voeren.