menu

Nieuws

CDA: 'Onderzoek nodig naar effecten 538-feest'

538Koningsdag 2014.
Wijnand Nijs

BREDA - Breda moet met een uitgebreide evaluatie duidelijke krijgen wat de mogelijke effecten zijn van 538Koningsdag op de horeca in de binnenstad. Dat vindt de fractie van het CDA in Breda.

Fractievoorzitter Peter Elbertse stelt in navolging van D66 aanvullende vragen over de gang van zaken rond Koningsdag. De uitkomst van de evaluatie zou volgens hem besproken moeten worden met de horeca in de stad én moeten worden meegenomen in de herijking van het evenementenbeleid. Onderzoek zou er ook moeten komen naar mogelijke inkomstenderving van de retailers door afsluiting van het parkeerterrein op het Chasséveld en afsluiting van de Claudius Prinsenlaan.

In de schriftelijke vragen stipt Elbertse ook de relatie tussen het college en de horeca aan. Die zou ernstig bekoeld zijn. Hij vraagt zich af wat het college gaat doen om de relatie met de horeca te herstellen en te verbeteren. “Zodat er volgens jaar met Koningsdag weer eensgezind op de Grote Markt een knallend feest voor iedereen uit Breda en omgeving wordt georganiseerd.”

De CDA-fractie heeft daarnaast een aantal vragen die financieel van aard zijn. De fractie wil weten of en wat de gemeente bijdraagt aan de organisatie van 538, of er subsidie gaat naar het feestje en of 538 leges moet betalen voor gebruik van het Chasséveld. Daarnaast is Elbertse benieuwd naar de gemiste parkeerinkomsten als gevolg van het niet kunnen gebruiken van het Chasséveld.