menu

Nieuws

Breda presenteert plan voor doortrekken bevaarbare Mark

foto
gemeente Breda
Zo schetste de gemeente de derde fase van het doortrekken van de Nieuwe Mark in 2010.
Bredavandaag logo
Yvonne Keulaars

BREDA - De gemeente maakt donderdagochtend de plannen voor het doortrekken van de Mark bekend. Dan moet duidelijk worden of we een rondje kunnen varen en wat het tracé precies wordt.

Het college heeft afgelopen jaar in de Voorjaarsnota de eerste aanzet gegeven voor het verder terugbrengen van de rivier in het historische stadshart. Hierdoor moet het mogelijk worden om een rondje te varen door de Bredase binnenstad. De Nieuwe Mark moet vanaf de Markendaalseweg, via het Seeligterrein, tot de Aa of Weerijs lopen.

Dit moet gebeuren tijdens wat de derde fase van de Nieuwe Mark genoemd wordt. Uit een rapport (pdf) van de gemeente uit 2010 blijkt dat het project 12 à 20 miljoen euro gaat kosten.  Of dat deze kosten ook nu nog vergelijkbaar zijn, is nog niet duidelijk.

De bevaarbare rivier moet straks over het Seeligterrein lopen. Dit terrein van de voormalige kazerne van de Koninklijke Militaire Academie, moet ruimte bieden voor de rivier, een openbare op- en afstapplaats en een watertaxi. Dit verhoogt volgens de gemeente de kwaliteit van de openbare ruimte en de aantrekkelijkheid van de binnenstad.

De bevaarbaarheid van de Nieuwe Mark moet ook het recreatief perspectief van de binnenstad vergroten, stelde de gemeente al in 2016 al in het Bredaas Waterkompas. “De bevaarbare rivier door de stad, waarvan de haalbaarheid van de bevaarbaarheid nog moet worden aangetoond, biedt een kans om als motor voor de stedelijke vernieuwing te dienen”, aldus wethouder Paul de Beer (D66) toen.


Lees ook: Doortrekken Nieuwe Mark bezorgt Breda nieuwe buurt

Als Breda dit jaar een klap geeft op de start van het werk aan deze nieuwe waterweg door de stad, is dat twaalf jaar na de start van het werk aan het heropenen van de Haven. Dat werk begon in 2005. De voorbereidingen daarvoor begonnen op 22 september 2005 met de sloop van de parkeergarage.

De geschiedenis
Juli 2003: Projectnaam De Nieuwe Mark wordt bekendgemaakt.
4 juli 2005: De gemeente en aannemerscombinatie Rasenberg/Strukton tekenen het contract voor de uitvoering van fase 1.
22 september 2005: Officiële start van de uitvoering van de ‘Nieuwe Mark’. Het begint met de sloop van de parkeergarage.
30 juni 2006: Opening nieuwe Tolbrug
April 2007: Opening nieuwe Hoge Brug
Juni 2007: Het water keert geleidelijk terug in de havenkom. Spinola komt terug op zijn oude plaats.
30 juni 2007: Officiële opening eerste deel van de haven met feestelijkheden.
19 december 2008: Officiële opening tweede deel van de haven met feestelijkheden.