menu

Nieuws

‘Voor zomer duidelijkheid over regulering taxibranche Breda’

foto
Marcel van Dorst/SQ Vison
Wijnand Nijs

BREDA - De Gemeente Breda en vertegenwoordigers van de Bredase taxibedrijven gaan gezamenlijk de toekomst van de taxibranche in Breda verkennen. Doel is om voor de zomer overeenstemming te hebben over de wijze waarop de kwaliteit van het taxisysteem verder wordt verbeterd.

Dat is de uitkomst van de volgens alle partijen een constructief gesprek tussen gemeente en vertegenwoordigers van Taxi Gilde Breda, Peutax en Taxi Collectief Breda. “Gezamenlijk uitgangspunt is een goed kwalitatief taxisysteem in Breda. Tijdens carnaval en het Breda Jazz Festival blijft een taxi-evenementenvignet van kracht.”

De eisen voor het vignet blijven zoals eerder door de wethouder toegezegd: Taxibedrijven die voldoen aan zowel de wettelijke eisen als de afgesproken kwaliteitseisen – zoals stratenkennis en klantvriendelijkheid – kunnen zo’n vignet aanvragen. Alleen taxichauffeurs met een vignet mogen gebruik maken van de taxistandplaatsen aan de Oude Vest en de Nieuwe Prinsenkade.

Tijdens beide evenementen voert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) intensieve controles uit op het naleven van de eisen en voorwaarden van het taxi-evenementenvignet. “Ook wordt onderzocht of er nog extra toezicht en controle op het vignet tijdens carnaval mogelijk is”, stellen de partijen in een gezamenlijke verklaring.

Tegelijkertijd gaan gemeente en vertegenwoordigers van de taxibedrijven in gesprek over de toekomst van het taxisysteem in Breda. “Dit gebeurt onder andere door het ophalen van ervaringen bij andere gemeenten, zoals Den Bosch. De bedoeling is dat hier voor de zomer een uitspraak over wordt gedaan.”               

Wat betreft de aanpak van illegale taxi’s, gaat Breda verder op de ingeslagen weg. Dat houdt in dat de overlast door illegale taxi’s aangepakt wordt. “Sindsdien voert de politie gerichte controles uit, waardoor het aantal snorders is afgenomen”, aldus de gezamenlijke verklaring.