menu

Nieuws

Gesubsidieerde arbeid Breda verdwijnt

Wethouder Cees Meeuwis. foto Serge Mouthaan
Erik Eggens

BREDA - Er komt waarschijnlijk een einde aan gesubsidieerde arbeid in Breda. De bijna zeven miljoen euro die dat moet opleveren, wordt ingezet bij de Wet werken naar vermogen (WWNV) die op 1 januari 2013 in werking treedt.

In Breda doen in totaal 174 mensen (deels) werk dat wordt gesubsidieerd door de gemeente. Een soort Melkertbaan nieuwe stijl. Die regeling werkt niet meer omdat het uiteindelijke doel - mensen weer normaal aan het werk krijgen - niet is gerealiseerd. “Het gaat dan ook niet om een bezuiniging. Door de omvangrijke Rijskbezuinigingen is de regeling onbetaalbaar geworden”, zegt wethouder Cees Meeuwis (VVD, Sociale Zaken).

De 174 mensen om wie het gaat zijn nu bijvoorbeeld werkzaam in de zorg, bij bedrijven, sportverenigingen, buurtcentra, kinderopvang en het onderwijs. “We willen de werkplekken behouden, maar de subsidie vervalt”, aldus Meeuwis in tijdens een bijeenkomst op het stadskantoor.

De consequenti evan de regeling is dat werkgevers geen subsidie meer ontvangen voor iemand die selchts deels of helemaal niet productief is. Met het UWV worden afgespraken gemaakt dat werkgevers de werknemer van wie de loonkosten door de gemeente worden vergoed, kan ontslaan. De werknemers belandt in de WW.

Het college stelt het triest te vinden dat mensen hun baan verliezen. “Sommigen zijn al twintig jaar in dienst bij een werkgever en verdienen soms 150 procent van het minimumloon”, legt Meeuwis uit. “De regeling is simpelweg onbetaalbaar geworden.” Daarnaast vindt Meeuwis dat de gemeente niet zou moeten opdraaien voor de financiering van werk dat een werkgever eigenlijk zou moeten betalen.

Meeuwis benadrukt dat de regeling slechts een voorstel is. “De gemeenteraad wordt gevraagd om advies te geven hierover.”

Voor 19 mensen met gesubsidieerd werk verandert er straks niets. Zij behoren tot de meest kwetsbare groep en kunnen tot aan hun pensionering gewoon gesubsidieerd werk blijven doen.