menu

Nieuws

‘Bedrijfsleven West-Brabant wil meer investeren’

De bouwsector spreekt nog van 'een kleine orderpositie'. archieffoto Erik Eggens
Erik Eggens

BREDA – De Kamer van Koophandel (KvK) verwacht dat West-Brabantse bedrijven dit jaar meer willen investeren. “Ze zien de toekomst rooskleuriger in”, zo stelt de KvK. “Eén op de vier verwacht in 2011 meer uit te geven.”

Dit blijkt uit conjunctuurenquête van de KvK. Het ondernemersvertrouwen is aardig naar boven gegaan van 2,4 procent naar 7,7 procent. Die index wordt berekend in een som van negatieve en positieve verwachtingen van ondernemers over omzet, export, investeringen en werkgelegenheid.

Die werkgelegenheid lift niet mee op het vertrouwen in de economie. “De investeringen leiden per saldo nog niet tot extra banen”, stelt de KvK. De betere bedrijfsprestaties leiden volgens de KvK maar beperkt tot een toename van de vraag naar arbeid. Dertien procent van de bedrijven denkt er over meer personeel aan te nemen, hetzelfde percentage gaat er van uit minder personeel nodig te hebben.

Het vertrouwen van Brabantse ondernemers ligt wel achter op dat van het landelijke. Het landelijke vertrouwen van ondernemers is al 12%. Ook hebben, landelijk gezien, ondernemers in bijvoorbeeld de horeca, logistiek, detailhandel, en industrie meer vertrouwen in een hogere omzet dan voorgaande kwartalen.

Alleen de bouwsector blijf nog achter. Bijna de helft spreekt van een ‘kleine orderpositie’.