menu

Nieuws

Fusiemuseum mogelijk in MOTI-pand

Het pand van MOTI.
Sanne van der Mooren

BREDA - Het voorgenomen fusiemuseum Breda’s Museum / MOTI Museum komt mogelijk in het pand van MOTI. Dat blijkt uit het startdocument over de fusie van de twee musea. Het pand voldoet volgens de gemeente aan de hedendaagse eisen voor een museum en heeft een goede locatie.

De gemeente stelt dat MOTI geschikt is omdat er recent nog ruim geïnvesteerd is in dit museum. Ze richt zich daarom vooral op MOTI als huisvesting van de twee musea, al blijft er ook gekeken worden naar mogelijke alternatieve locaties. MOTI en de gemeente hebben hebben een aantal uitgangspunten vastgelegd in het startdocument, dat de basis moet vormen voor de volgende besprekingen. Zo blijft volgens die uitgangspunten de subsidie die de twee musea nu ontvangen minimaal zo hoog na de fusie. 

Uit het document blijkt onder andere dat MOTI en het Breda’s Museum één stichting worden en dat het museum zich vooral gaat richten op beeldcultuur en het verhaal van Breda. Daar MOTI een zelfstandig bedrijf is, is afgesproken het de voorstellen van de gemeente telkens kan beoordelen. 

Extra kosten  zijn volgens de gemeente onvermijdelijk, onder meer vanwege de overgang van personeel. Het is, zo blijkt uit het document, niet realistisch om kosten terug te laten komen in de begrotingen van de musea en de nieuwe organisatie. De werkgroep die met de fusie aan de slag gaat is samengesteld door MOTI, Gemeente Breda en het Breda’s Museum, met experts uit het gebied van erfgoed en beeldcultuur.

In september legt de werkgroep, na goedkeuring van MOTI en het college van B&W, een museaal concept voor aan de commissie Maatschappij. Het personeel van het Breda’s Museum en de Ondernemingsraad  wordt  op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen uit de werkgroep.