menu

Nieuws

Subsidievoorrang voor passende evenementen

Naast het Chasséveld moeten evenementen ook aan de Fellenoordstraat terecht kunnen. foto Maj-Britta de Ruiter/Ad Ballon
Wijnand Nijs

BREDA - Evenementen die passen in een van de vier pijlers die in het evenementenbeleid staan, komen eerder in aanmerking voor financiële steun uit het evenementenfonds van de gemeente.

Dat blijkt uit de toelichting van wethouder Cees Meeuwis bij de presentatie van de Evenementennota ‘Richting aan Evenementen’. Die pijlers zijn Beeldcultuur, Topsport, Erfgoed en Water. “Zoals dat ook al in de visie Binnenstad staat vermeld.”

Faciliteren
Aanvragen voor subsidies voor nieuwe en bestaande evenementen worden op bovenstaande pijlers beoordeeld. “Past het evenement daar niet in, dan is er minder of geen subsidie. We blijven evenementen wel faciliteren, mits ze niet teveel overlast geven.”
Evenementen als het Breda Jazz Festival en carnaval zijn ‘hors categorie’. “Die horen bij Breda.”.

Evenementenorganisaties zullen ook bemerken dat subsidies minder vanzelfsprekend zijn. “Zo’n subsidie is ook bedoeld als investering in de opbouw. Daarna moet zo’n organisatie op eigen benen kunnen staan.” Als voorbeeld noemt hij Outdoor Brabant, waarmee een langjarige overeenkomst is afgesloten. “Waarmee we wel besproken hebben dat dat op termijn minder wordt.”

Tegenover een minder vanzelfsprekende subsidie, staat dat Breda wel vaker langjarige afspraken wil maken. Om hiervoor, en voor nieuwe evenementen, budget vrij te maken, worden hoge subsidies afgebouwd.

Verspreiden over de stad
In de nieuwe nota staat ook dat de gemeente de evenementen beter over de stad wil verspreiden. Naast over een paar jaar de Bavelse Berg, komen ook de parkeerplaats bij het NAC-stadion en het grasveld aan de Fellenoordstraat daarvoor in aanmerking.

De spreiding gebeurt in overleg, aldus Meeuwis. Evenementen denken vaak in eerste instantie aan het Chasséveld. “Maar een dancefestival zou ook prima aan de Fellenoordstraat kunnen”, denkt de wethouder. Breda Barst ziet hij overigens als een festival dat wel in het Valkenberg thuishoort.

Verbetering dienstverlening
Daarnaast wil Breda de dienstverlening aan de evenementen verbeteren. Met de invoering van de één-loket functie komen subsidiemogelijkheden, vergunningaanvraag, locatiebepaling en het gebruik van gemeentelijke faciliteiten in één procedure aan bod. Om de lasten te verminderen voor evenementenorganisaties worden in ieder geval tot en met 2014 leges en precario voor 75% gecompenseerd.