menu

Nieuws

Elk jaar 130 nieuwe sociale huurwoningen komende tien jaar

Wijnand Nijs

BREDA  - De drie Bredase woningcorporaties AlleeWonen, Laurentius en WonenBreburg, de gemeente Breda en de Gezamenlijke Huurderskoepel (GHK) hebben deze woensdag een akkoord gesloten over de bouw van 1300 nieuwe sociale huurwoningen in Breda de komende tien jaar.

De afspraak houdt concreet in dat WonenBreburg en AlleeWonen de komende tien jaar ieder gemiddeld 65 nieuwe betaalbare huurwoningen per jaar realiseren. Daarnaast zetten de corporaties en de gemeente zich gezamenlijk in voor voldoende geschikte locaties om betaalbare huurwoningen te bouwen.

“De gemeente maakt dit mogelijk door middel van actief beleid en door middelen en instrumenten beschikbaar te stellen zoals vastlegging in bestemmingsplannen en in privaatrechtelijke afspraken met ontwikkelaars in de stad”, aldus de gemeente in een persbericht.  

Het aantal van 1300 woningen komt neer op twintig procent van de stedelijke groei. De afspraak is een aanvulling op de afspraken die gemaakt zijn in ‘Alliantie Breda 2015-2018’. De 1300 extra woningen zijn mede nodig vanwege de voorrang bij toewijzing van goedkope huizen die de afgelopen jaren is gegeven aan bijzondere doelgroepen, waaronder statushouders.