menu

Nieuws

Lot grootste deel 2700 Bredase kastanjes onzeker

Kastanjes in vol ornaat in de Nieuwe Boschstraat.
Wijnand Nijs

BREDA - Hetlot van de 2700 kastanjebomen in de gemeente Breda is onzeker. Het grootste gedeelte van de 2700 kastanjebomen in Breda is aangetast met de kastanjebloedingsziekte. Binnen enkele jaren na constatering van de ziekte gaan de bomen dood.

Er zijn nog  maar enkele exemplaren niet aangetast, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Wanneer er niets gebeurt gaan alle kastanjes dood. De gemeente probeert met haar boombeheer de kastanjes toch te behouden. Hoeveel kastanjes behouden kunnen worden is onduidelijk. “Er kunnen mogelijk op termijn enkele honderden bomen worden gered, maar dit is nu nog gissen”, geeft de woordvoerder aan.

Deze week kondigde de gemeente aan in het Epelenbergpark 27 zieke paardenkastanjes te gaan kappen. Daarbij sprak de gemeente richting de omwonenden uit dat de verwachting is dat de komende jaren nog meer bomen gekapt moeten worden vanwege deze ziekte.

Het redden van de kastanjes wordt geen gemakkelijke opgave, maar volgens de woordvoerder betekent de massale ziekte bij de kastanjes desondanks niet dat Breda straks kastanjeloos is. “Dat hopen we niet en we werken er ook hard aan om dat niet te laten gebeuren. Voor een groot gedeelte van de waardevolle kastanjes wordt nu bekeken of deze met een warmtebehandeling de ziekte kunnen overgroeien.”

Dat is ook met de vier monumentale kastanjes aan de Baronielaan  gebeurd, geeft de woordvoerder aan. “Daarnaast worden er incidenteel ook kastanjes terug geplant.” Voor de Baronielaan wordt daar in de nieuwe herinrichting niet voor gekozen. “De reden is dat dit een laan betreft en dus een groter risico vormt wanneer de bomen weer ziek worden.”

Met de maatregelen van bestrijden en beperkte nieuwe aanplant wil de gemeente Breda toch streven om de kastanje in de openbare ruimte te handhaven. In het Epelenbergpark worden bijvoorbeeld naast andere boomsoorten ook enkele kastanjes terug geplant, aldus de woordvoerder. Voor het straatbeeld heeft de kastanjesterfte zeker effect. “Want een kastanje is een karakteristieke boom, waar geen typische vervanger voor te vinden is.”

De kastanjeziekte wordt veroorzaakt door een bacterie die sinds 2002 in Nederland voorkomt op witte en rode paardenkastanjes. De bacterie tast de boom aan en verspreidt zich razendsnel via waterdruppels die de stam binnendringen. De boom wordt minder fraai en er verschijnen roestbruine plekken in de bast waaruit vloeistof loopt. Na verloop van tijd breken er takken en sterft de boom af.