menu

Nieuws

Recesreflectie PvdA: 'We kunnen verder bouwen aan een sociaal en bruisend Breda'

foto
Wijnand Nijs
Fractievoorzitter Henk van der Velde (PvdA)
Pepijn Nagtzaam

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Die laatste weken van het jaar zijn bij uitstek geschikt voor het opmaken van de balans en het overdenken van het voorbije jaar. Dat is dan ook wat BredaVandaag vraagt aan de fractievoorzitters van de Bredase politieke partijen. Hoe kijken zij naar het roerige jaar dat achter hen ligt? Vandaag: Henk van der Velde van de PvdA. 

Wat was het hoogtepunt van het afgelopen jaar?
De decentralisatie van de zorg is in Breda in goede handen; de aanpak verloopt zorgvuldig en permanent wordt bekeken waar verbeteringen nodig zijn. Bredanaars kunnen dus rekenen op zorg waar ze die echt nodig hebben. Het is soms nog zoeken, maar het is goed om te zien dat knelpunten snel worden opgepakt! We krijgen hier goede berichten over uit de stad! 

Wat was het dieptepunt van het afgelopen jaar?
De teleurstellende manier waarop de samenwerking tussen CDA, GroenLinks, Breda'97, SP en PvdA tot een eind kwam.  We hadden een pracht van een programma, waar we - dat dan weer wel-  voor een groot deel weer mee verder kunnen. We kunnen dus verder met bouwen aan een sociale en bruisend Breda.

Wat kan de partij het komende jaar beter doen?
De PvdA fractie wil de contacten in Breda verder versterken. We zijn een kleine fractie, maar je hoort toch vaak van Bredanaars dat ze het daardoor extra waarderen dat je er bij bent. Komend jaar doen we dat door nog vaker fractievergaderingen buiten het stadhuis te houden en natuurlijk doordat we veel actieve leden hebben die de ogen en oren van de wijk willen zijn. Wie wil ons in het nieuwe jaar ontvangen? 

Op welk dossier/onderwerp komt de focus te liggen? (en ja, dan mag er slechts één gekozen worden)
Er zijn meer betaalbare huurwoningen nodig. Dat krijg je niet van de ene dag op de andere voor elkaar. En dus is permanente aandacht hiervoor erg belangrijk. Een dak boven je hoofd is een belangrijke basisbehoefte en met de instroom van statushouders, maar ook door de nieuwe landelijke regelgeving wordt het lastiger voor sommige groepen. Hier moeten we oog voor blijven houden en maatregelen treffen voor wat deze mensen zoeken.