menu

Nieuws

Begraafplaatsen Bavel en Ulvenhout nu ook formeel gesloten

Sanne van der Mooren

BREDA - Breda sluit de voormalige RK-begraafplaatsen aan de Kerkstraat in Bavel en aan de Dorpstraat in Ulvenhout. De begraafplaatsen zijn informeel al sinds 18 juni 2011 en en 10 januari 2008 dicht. Deze data gelden nu als officiële sluitingsdatum.   

Sinds de informele sluiting van de voormalige RK-begraafplaatsen in Bavel en Ulvenhout zijn er geen nieuwe graven meer gedolven, er konden alleen nog urn-bijzettingen plaatsvinden in bestaande graven.  Sinds de formele sluiting kan ook het bijzetten van urnen niet meer.

De begraafplaatsen blijven bestaan en twintig jaar vanaf de formele sluiting worden graven niet geruimd. De gemeente blijft zorgen voor onderhoud van het groen, de grafmonumenten op de twee voormalige RK-begraafplaatsen en van de oorlogsgraven op de begraafplaats Ulvenhout.  De begraafplaatsen worden nu aan het omliggende openbaar gebied toegevoegd.

Daarnaast doet Breda de algemene begraafplaats Lichtenberg aan de Deken Dr. Dirckweg in de verkoop. Er start een openbaar verkooptraject, partijen die eerder al interesse getoond hebben worden hiervoor door de gemeente opnieuw benaderd.

Sinds de herindeling met Nieuw-Ginneken in 1997 was de Gemeente Breda eigenaar van de drie begraafplaatsen. Mensen die hier belang bij hebben kunnen op basis van de Wet op de lijkbezorging nog beroep aantekenen tegen het besluit om de twee begraafplaatsen formeel te sluiten.

 

Wijk
Bavel