menu

Nieuws

Veilig Thuis: nieuw steunpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

Bo Klaarwater

BREDA - Voor vragen en meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling kan je vanaf 1 januari 2015 terecht bij organisatie Veilig Thuis West-Brabant. Door de decentralisatie van Jeugdzorg en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is Veilig Thuis als nieuw steunpunt ontstaan in het westen van Brabant

De landelijke wetgeving verplicht gemeenten om het meldpunt van huiselijk geweld en kindermishandeling samen te voegen in één organisatie, Veilig Thuis. Om het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Wijkteams goed te laten functioneren geeft de nieuwe organisatie ook voorlichting en trainingen van professionals in het onderwijs, aldus de gemeente Breda.

Alle 18 gemeenten van West-Brabant passen het steunpunt Veilig Thuis toe in hun gemeente. Breda is centrumgemeente en geeft subsidie aan de organisatie Veilig Thuis. De 18 gemeentes hebben onderling een overeenkomst afgesloten om hun bijdrage voor Veilig Thuis te betalen aan Gemeente Breda.