menu

Nieuws

16 Bredanaars via Liesbos uit bijstand

foto
Wijnand Nijs
Bredavandaag logo
redactie

BREDA - 16 Bredanaars met een bijstandsuitkering zijn via het leerwerkproject Switch van Staatsbosbeheer en ATEA-groep naar een reguliere baan begeleid. Dat meldt de gemeente Breda in het project, waarin het Liesbos toegankelijker wordt gemaakt, zijn  inmiddels 54 mensen actief .

In het project worden uitkeringsgerechtigden ingezet bij onderhoudswerkzaamheden in het Liesbos. Het werkplan is opgesteld door Staatsbosbeheer. In het project werken mensen die langdurig werkloos zijn, maar nog reële kansen hebben op de arbeidsmarkt.  

“De werkzaamheden in het bos lenen zich uitstekend om weer arbeidsritme op te bouwen”, aldus wethouder Bob Bergkamp. “Het mes snijdt aan twee kanten. Het levert een bijdrage aan de verbetering van het bos en het verbetert de arbeidsmogelijkheden van de deelnemers.”

Het leerwerkproject Switch spitst zich toe op gedragsverandering. “Simpele zaken als op tijd komen, afspraken nakomen, reacties op feedback en aansturing en collegialiteit geven meer kans op een arbeidstoekomst.”