menu

Nieuws

Petten en baretten geslaagden militairen lucht in

foto
Maarten Buitenhuis/NLDA
De geslaagden van de KMA, vrijdag 26 september.
Bredavandaag logo
redactie

CENTRUM - 134 officieren van de NDLA hebben vrijdagmiddag hun officiersdiploma ontvangen tijdens de traditionele  militaire ceremonie. 54 officieren volgden de militair wetenschappelijke opleiding en ontvingen naast het officiersdiploma ook hun bachelordiploma. 

Generaal-majoor Vleugels, commandant van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA), professor Rudolph en kolonel Jobse, reikten de diploma's uit. De laatste twee zijn respectievelijk de decaan van de Faculteit Militaire Wetenschappen en de commandant van de Koninklijke Militaire Academie.

Generaal Vleugels benadrukte het bijzondere karakter van het militaire werk en officierschap door een lied uit de musical 'Soldaat van Oranje' te laten horen.

Als wij niets doen?
Wie dan?
We zien toch dat dit niet kan
't is nu aan jou en mij
Onze enige hoop zijn wij

Commandant KMA, kolonel Jobse, ging hier verder op in door de nieuwe officieren het credo van de landmachtmilitair voor te houden. 

Honderden genodigden woonden de diploma-uitreiking bij. De plechtigheid was het sluitstuk van de officiersopleiding die de cadetten met goed gevolg hebben afgerond. Een deel van hen volgde de Korte Officiersopleiding (1,5 jaar), het andere deel de Militair-wetenschappelijke Opleiding (4 tot 5 jaar).

De ontvangst van de diploma’s werd traditioneel afgesloten met het in de lucht gooien van de petten en baretten.