menu

Nieuws

Gemeente ondertekent Wijkplan Fellenoord

Haagdijk Breda foto Erik Eggens
Bredavandaag logo
Sjors Hoevenaars

FELLENOORD - Het wijkplan Fellenoord-Schorsmolen-Haagdijken wordt op 22 juni door wethouder Bergkamp ondertekend. Daarmee bekrachtigt de gemeente de samenwerkingsdoelstellingen met de wijk.

In het plan zijn tien speerpunten opgenomen die tot een betere leefbaarheid en populariteit van de wijk moeten leiden. Het gaat dan om sociale aspecten als een ontmoetingsplek voor de wijk in Elisabeth Centrum en speelruimte maar ook om veiligheid en het terugdringen van jeugdwerkloosheid.

De bekrachtiging van het wijkplan hangt samen met het beleid van de gemeente om meer inbreng en samenwerking vanuit de gemeenschap te vragen bij het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de stad.