menu

Nieuws

120 jongeren pleegden ID-fraude in 2012

Pepijn Nagtzaam

BREDA - In samenwerking met politie, horeca en gemeente zijn er in 2012 ongeveer 120 jongeren naar Bureau Halt gestuurd voor het bij zich hebben van een valse ID-kaart in de horeca. Bureau Halt geeft de jongeren niet echt een straf, maar confronteert hen wel met hun gedrag.

Bureau Halt begint met een gesprek met de overtreder in kwestie, samen met zijn of haar ouders. Daarna volgt er een leeropdracht waarin de jongere bewust wordt gemaakt van de fout die hij of zijn heeft gemaakt. Vervolgens moeten de jongeren een excuusbrief schrijven en komt er een vertegenwoordiger van de horeca naar Bureau Halt om nog een excuusgesprek te voeren. Uiteindelijk volgt er nog een eindgesprek met de ouders erbij.

Volgens Halt-teammanager Patricia van der Graaf is het belangrijk om jongeren bewust te maken van hun fouten. "Een boete geven helpt vaak niet. Die wordt toch betaald door de ouders en daar leert een jongere weinig van. Bovendien maakt iedereen fouten en moeten jongeren de kans krijgen om die fouten goed te maken. Ik denk dat deze methode erg effectief is."

Het totale traject duurt ongeveer twaalf uur. Als het op de juiste manier wordt gevolgd dan wordt de volledige overtreding kwijtgescholden. "Dat is beter, want dan zijn ze officieel nooit in aanraking gekomen met justitie. Jongeren kunnen daar met een opleiding erg veel last van hebben. Wat ons betreft is dat niet nodig. Dit is een gepaste afdoening", aldus Van der Graaf.