menu

Nieuws

Definitief einde wijkcentra Gerardus Majella en Meidoorn

Een van de te koop staande buurthuizen. foto Erik Eggens
Bredavandaag logo
redactie

BREDA - De wijkcentra Gerardus Majella en Meidoorn houden definitief op te bestaan. Respectievelijk per 31 december 2012 en per 30 juni 2013 gaan de deuren dicht.

Het college van burgemeester en wethouders heeft dit besloten. “De bezetting in beide wijkcentra is zeer laag en het blijkt niet mogelijk om een kostendekkende exploitatie te realiseren”, aldus het college.

Surplus, de beheerder van Gerardus Majella, heeft medio 2012 besloten dat het beheer van wijkaccommodaties niet meer tot haar kerntaken behoort. Surplus verlaat daarom per 31 december 2012 de locatie.

In de Meidoorn zijn de activiteiten fors terug gelopen. Tuinzigt/Haagpoort is in oktober 2012 benoemd als pilotgebied voor het Buurthuis van de Toekomst. Basisschool De Boomgaard, Markenhage College en zorgcentrum Westerwiek willen in dit kader activiteiten nu en in de toekomst onderdak bieden. “Een kostendekkende exploitatie van een traditionele, op zichzelf staande wijkcentrumfunctie is onrealistisch. De Meidoorn sluit daarom uiterlijk 30 juni 2013.”