menu

Nieuws

RvS: Breda moet optreden tegen sportcafé Ganzerik

Gemeente in ongelijk gesteld in hoger beroep.
Wijnand Nijs

HAAGSE BEEMDEN – Het college van burgemeester en wethouders moet gaan optreden tegen geluidsoverlast bij sportcafé de Ganzerik in de Haagse Beemden. In het café van de sporthal in Breda worden ook feesten gegeven.

Dat de gemeente nu de geluidsoverlast moet gaan aanpakken, blijkt uit een uitspraak van de Raad van State in een hoger beroepszaak. De gemeente is bovendien veroordeeld tot het betalen van de proces- en griffiekosten van het hoger beroep, samen iets meer dan €900.

In het sportcafé zijn op basis van het overgangsrecht feesten en partijen ook toegestaan. De gemeente schoof volgens de beroepsrechters echter ten onrechte klachten over dit gebruik ter zijde. Bezwaarmakers voerden volgens RvS terecht aan dat de aard van de feesten wel veranderd is. De geluidsoverlast die met de inzet van muziekinstallaties gepaard gaat moet daarom meegenomen worden.

Volgens de gemeente viel dit onder een aparte handhavingsregel. Dat argument wordt nu van tafel geveegd. Of, zoals de uitspraak het stelt: “Een verandering in de wijze waarop de activiteiten worden uitgeoefend dan wel een verschuiving in het type horeca-activiteit waarop de exploitatie is gericht, kan ertoe leiden dat de strijdigheid met het bestemmingsplan wordt vergroot. Een aan die verandering of verschuiving inherente toename van geluid is in dat verband niet zonder betekenis. Het betoog van het college faalt.”

Het is nog onduidelijk wat voor invloed deze uitspraak heeft op de activiteiten in het sportcafé. De gemeente is ook eigenaar van de sporthal en het café. In het café werd onlangs een illegale pokeravond beëindigd door de politie.