menu

Nieuws

Geld groenonderhoud naar wegen, straten en pleinen

foto Erik Eggens
Serge Mouthaan

BREDA – Het college gaat 1,7 miljoen bezuinigen op beheer en onderhoud van delen van de openbare ruimte. Een miljoen euro van dat bedrag wordt geïnvesteerd in achterstallig onderhoud van wegen, straten, pleinen en fietspaden.

Wethouder Bob Bergkamp presenteerde zijn voorstel dinsdag naar aanleiding van een aangenomen motie van de gemeenteraad. De opdracht luidde om 1,5 miljoen te bezuinigen. Nu is dat twee ton meer.

“Een miljoen wordt doorgeschoven. Vijf ton gaat naar de algemene middelen en de resterende twee ton komt vrij voor initiatieven in de wijk”, zegt de wethouder.

Bergkamp maakt onderscheid in het deels omvormen van beleid, zoals het verwijderen van haagjes en bloemperken. Het deels opschonen van de buitenruimte, waaronder het verwijderen van ongebruikte of in slechte staat verkerende faciliteiten, zoals afvalbakken en bankjes.

“We gaan ook minder onderhoud uitvoeren. Bijvoorbeeld het wegvallen van een borstelronde. Daarnaast vragen we ook wat van de Bredanaars in de vorm van burgerparticipatie”, aldus Bergkamp.

Als voorbeeld van het laatste voorstel noemt hij speelplekken die kostengevoelig zijn. Wanneer omwonenden zelf het onderhoud daarvan op zich willen nemen is er geen vuiltje aan de lucht en kan de speelplek blijven. Anders verdwijnt het.

Verder wordt bespaart op kosten rond evenementen. Zoals het opruimen van de rommel na de optocht. Dat geldt niet voor de Sinterklaasintocht of herdenkingsdiensten.

“We gaan kosten doorbelasten als gebruik willen maken van onze diensten. Of ze besteden het uit. Dat geldt ook voor NAC en het Jazzfestival”, zo zegt de wethouder.

Van de een miljoen die vrijkomt worden onder andere het Dr Jan Ingenhouszplein en de Graaf Engelbertlaan aangepakt.