menu

Nieuws

Amphia controleert extra op kindermishandeling

Kinderen in ziekenhuis Amphia
foto Amphia Ziekenhuis
Bart Haver

SPORTPARK – Als eerste ziekenhuis in Nederland is het Amphia ziekenhuis gestart om alle kinderen die naar het ziekenhuis komen te screenen op kindermishandeling.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg verplicht ziekenhuizen om kinderen die op hun spoedeisende hulp terecht komen te screenen op kindermishandeling. Dit kan lichamelijk, psychisch of seksueel van aard zijn. In Amphia heeft men besloten om niet alleen op de spoedeisende hulp te gaan controleren maar in het hele ziekenhuis.

In Nederland zijn er vermoedelijk zo’n 150 tot 350-duizend kinderen slachtoffer van mishandeling. Slechts vier procent wordt door ziekenhuizen opgemerkt, door meer alertheid bij het personeel stijgt dit percentage.

Dokter Rian van Houwelingen, zorgcoördinator kinderbescherming, geeft aan dat medewerkers soms huiverig zijn om hun zorgen te melden. “Dat hoeft niet.Ouders handelen vaak uit onmacht en zijn blij met de geboden hulp."

In 2010 werd er in het Amphia 501 keer een melding gedaan van vermoedelijke kindermishandeling, daarvan zijn er 180 bevestigd. "Ons doel blijft altijd de situatie voor het kind verbeteren, bij voorkeur samen met de ouders", sluit Van Houwelingen af.