menu

Nieuws

Gezamenlijke aanpak Alcohol en Jeugd in West-Brabant

Wethouders in West-Brabant. Foto GGD
Bredavandaag logo
Anonymous

BREDA - Onder het motto ‘Niet praten, maar samen doen’ starten de 18 West-Brabantse gemeenten, waaronder Breda, met een regionale aanpak alcohol en jeugd. De gemeenten werken hiervoor nauw samen met de GGD West-Brabant, verslavingsinstituut Novadic-Kentron, politie, de Voedsel- en Warenautoriteit, Openbaar Ministerie en Halt.

De aanpak Alcohol en Jeugd West-Brabant heeft als doel de trend te doorbreken dat jongeren steeds jonger, vaker en meer alcohol drinken. Kortweg: géén alcoholgebruik onder de 16 jaar en terugdringen van overmatig alcoholgebruik boven de 16 jaar.

Op dit moment drinken jongeren in West-Brabant te vroeg, te veel en te vaak. Bovendien zijn veel ouders te tolerant over het alcoholgebruik van hun kinderen. Daarom hebben alle 18 West-Brabantse gemeenten de preventie van alcoholmisbruik door jongeren als speerpunt benoemd in hun lokaal gezondheidsbeleid.

Omdat jongeren echter gemeentegrenzen overschrijden is het belangrijk de gemeentelijke invulling te ondersteunen met een integrale, regionale aanpak. Hoe vaker en consequenter dezelfde boodschap gecommuniceerd wordt, hoe groter het effect.

De gemeenten willen zo veel mogelijk partijen betrekken bij het offensief, dus ook jongeren en hun ouders zelf, scholen, sportclubs, supermarkten, slijterijen en horeca.

Vanuit verschillende invalshoeken gaan de partijen proberen om alcoholgebruik bij jongeren terug te dringen. Denk daarbij aan eenheid in regelgeving en handhaving, vroegtijdige signalering van alcoholproblemen en een goed vangnet voor jongeren met problematisch alcoholgebruik.