menu

Nieuws

GroenLinks: Uitzetting studenten onverteerbaar

Bredavandaag logo
redactie

BREDA – GroenLinks vraagt opheldering van het college van burgemeester en wethouders over de uitzetting van zo’n vijftig studenten aan de Nieuwe Inslag. Zij wonen daar anti-kraak en moeten plaats maken voor buitenlandse studenten. Dat is tegen het zere been van GroenLinks.

“Dat er in de huisvesting van deze internationale studenten moet worden voorzien, is volstrekt logisch, maar dat dit ten koste gaat van andere studenten is voor onze fractie ronduit onverteerbaar”, schrijft Selcuk Akinci namens GroenLinks.
Volgens de partij toont dit voorbeeld aan dat er een structureel tekort is aan studentenwoningen én dat er geen goede structurele oplossing is voor huisvesting van buitenlandse studenten. “Het is dan echter te makkelijk om ter elfder ure op deze wijze huisvesting voor deze groep te forceren. De NHTV had al maanden eerder kunnen weten dat deze groep gehuisvest had moeten worden en had ook al maanden eerder de huidige oplossing met Wonen Breburg en FMT kunnen bedenken.”

GroenLinks erkent dat de gemeente geen partij is. “De gemeente kan in onze ogen wel haar regierol stevig ter hand
nemen en met Wonen Breburg en de NHTV rond de tafel gaan zitten om te komen tot een andere oplossing voor de huisvesting van de internationale studenten, dan wel per direct in nieuwe woonruimte te voorzien voor de huidige groep uit huis geplaatsten.”

De partij dringt nogmaals aan op de versnelde bouw van studentenhuisvesting. Daartoe wil de partij weten hoeveel studentenwoningen er gerealiseerd zijn afgelopen jaren en hoe gemeente, onderwijsveld en corporaties op afzienbare termijn denken te kunnen voorzien in structurele ruimte voor internationale studenten die niet ten koste gaat van de huisvestingsbehoefte van de overige studenten.

GroenLinks verwacht op korte termijn actie van de wethouder, voordat de studenten op straat staan.