menu

The intelligent homosexual’s guide to capitalism and socialism with a key to the scriptures

14 november 2017 | 19:30 tot 22:50
Bestaande locatie: 
Chasse Theater

Met iHo regisseert Marcus Azzini, na diens overweldigend ontvangen Angels in America , opnieuw een stuk van schrijver Tony Kushner bij Toneelgroep Oostpool. Dit toneelstuk is zo rijk als de titel lang is. Aan de keukentafel van de familie Marcantonio komen eigentijdse kwesties samen: idealisme, religie, alternatieve gezinsvormen, migratie en euthanasie. Een verhaal over mensen van onze tijd.
Gedesillusioneerd ziet de 72-jarige communist Gus Marcantonio het leven niet meer zitten. Hij beweert te leiden aan alzheimer, maar eigenlijk is er van de wereld niet geworden wat hij gehoopt had. Alleen de dood lijkt hem nog zinvol. De gehele familie komt bijeen in het ouderlijk huis in New York om de kwestie te bespreken. Allemaal nemen ze hun eigen sores mee waardoor de onderlinge verhoudingen op de proef worden gesteld. 
iHo gaat over de worsteling hoe wij ons als mens verhouden tot het leven in de huidige wereld, waar de vaste denkbeelden van vroeger niet meer aanwezig zijn en een alternatief niet voorhanden is. Hoe laat je in liefde los bij gebrek aan houvast? Een stuk over hoge verwachtingen en de angst voor teleurstelling. De familie Marcantonio weerspiegelt ieders familie, ieders twijfels, ieders poging tot zingeving en ieders angst dat het allemaal voor niets is geweest. Universeel en persoonlijk tegelijkertijd.
Marcus Azzini regisseerde Angels in America van Pulitzer prijswinnaar Tony Kushner, de theaterhit uit 2015. Nu brengt hij Kushners nieuwste toneelstuk naar Nederland. De dialogen zijn vlot, humorvol, herkenbaar en actueel. De topcast bestaat onder anderen uit Hans Dagelet, Jacqueline Blom, Tibor Lukács en Rick Paul van Mulligen. Met hen gaat Azzini op zoek naar zowel het meedogenloze als de lichtheid van het stuk.  www.toneelgroepoostpool.nl
tekst: Tony Kushner - regie: Marcus Azzini - vertaling: Rob Klinkenberg  - spel: Jacqueline Blom, Hans Dagelet, Abe Dijkman, Astrid van Eck, Fahd Larhzaoui, Eva Laurenssen, Tibor Lukács, Rick Paul van Mulligen, Chiem Vreeken, Sophie van Winden
Een pleidooi voor groei, verandering en saamhorigheid loopt als een rode draad door het werk van Marcus Azzini (1971, Sao Paulo BR). De personages in Azzini’s voorstellingen zijn ‘sensitieven van ziel’ die van hun zwakte een kracht maken: zij strijden voor het onvervreemdbare recht om gezien te mogen worden voor wie of wat ze zijn. Azzini baseert zijn voorstellingen op uiteenlopende bronnen: klassiek en nieuw repertoire, boek-bewerkingen en balletten, die hij te lijf gaat door de verbinding tussen taal en lichaam centraal te stellen. In zijn regies streeft hij steeds opnieuw naar een verbeelding van het persoonlijke: de directe lichamelijke en emotionele verhouding van een mens tot andere mensen en de wereld. De voorstellingen van Azzini hebben bewezen dat Toneelgroep Oostpool garant staat voor een aangrijpende kunstervaring. Regies als Tramlijn Begeerte (selectie Nederlands Theaterfestival 2013), Angels in America (selectie Nederlands en Vlaams Theaterfestival 2015, Arlecchino voor Vincent van der Valk), De Onrendabelen en They are just kids zijn nauwkeurig vormgegeven constructies waarin de toeschouwer met het leven van de personages kan meeleven. De komende jaren krijgen twee thema’s in zijn werk extra nadruk: generatieconflicten in familierelaties en de maatschappelijke implicaties van seksualiteit.